A Füst Milán Fordítói Alapítvány 2021. évi Füst Milán fordítói ösztöndíj pályázata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Füst Milán Fordítói Alapítvány 2021. évi Füst Milán fordítói ösztöndíj pályázata

A Füst Milán Fordítói Alapítvány Kuratóriuma 2021. évre pályázatot hirdet Füst Milán Fordítói Ösztöndíj elnyerésére.

Ösztöndíjra pályázhatnak azok, akik magyar irodalmi művet idegen nyelvre fordítanak. Előnyben részesülnek azok, akik Füst Milán valamely művét fordítják idegen nyelvre, illetve akik Füst Milán külföldi népszerűsítéséhez idegen nyelven rendszeresen hozzájárulnak.

A pályázatokat magyar nyelven 2021. október 15-ig kell beküldeni a pályázó munkásságának bibliográfiáját mellékelve. Amennyiben a pályázó rendszeresen idegen nyelven Füst Milán külföldi népszerűsítéséhez járul hozzá, úgy e tevékenysége dokumentálását kérjük.

A pályázat benyújtásához külön formanyomtatvány nincs.

A Füst Milán Fordítói Ösztöndíj összege 2500 €. A kiosztandó ösztöndíjak számát a Kuratórium állapítja meg a beérkezett pályázatok pályázóinak bibliográfiája és annak alapján, hogy a Füst Milán Fordítói Ösztöndíjat mely magyar irodalmi mű idegen nyelvre fordítására kéri, – feltéve, hogy a pályázó a fordítandó műre kiadói szerződéssel vagy legalább kiadói ígérvénnyel rendelkezik.

A beküldött pályaművek elbírálását követően a pályázat nyerteseinek a díjakat ünnepélyes keretek között a Füst Milán Fordítói Alapítvány Kuratóriuma később közlendő időpontban a Magyar Tudományos Akadémia Kistermében, de még 2021-ben osztja ki.

Kérjük, hogy a pályázatokat tértivevényes ajánlott levélben a Füst Milán Fordítói Alapítvány levelezési címére (Dr. Rőder Edit Ügyvédi Iroda H-1053 Budapest, Ferenciek tere 4. II/1.) szíveskedjék megküldeni. A pályázatokat elektronikus úton Imre László akadémikus, a Füst Milán Fordítói Alapítvány kuratóriumának elnöke imre.laszlo@arts.unideb.hu, valamint dr. Rőder Edit, a Füst Milán Fordítói Alapítvány kuratóriumának tagja dr.roder.edit@ugyved1.hu e-mail-címére kérjük megküldeni.

Budapest, 2021. június 10.

Füst Milán Fordítói Alapítvány Kuratóriuma