Irodalmi Évfordulók, 2021: Szerb Antal 120

A gótikus irodalom, Pirandello és Woodhouse között.

Dátum:  november 4.
Időpont: 16:00
Helyszín:  Az Új Bolgár Egyetem könyvesboltja - NBU a Központban
G.Sz.Rakovszki u. 191B

A GÓTIKUS IRODALOM, PIRANDELLO ÉS WOODHOUSE KÖZÖTT. Szerb Antal születésének 120. évfordulója alkalmából

Találkozó és beszélgetés dr. Jordan Eftimov egyetemi docenssel

Miskédi Szandra, a Liszt Intézet Szófia vezetője és Szerb Antal műveit fordító Sztefka Hruszanova és Júlia Krumova részvételével

null

Szerb Antal (Budapest, 1901. május 1. – Balf, 1945. január 27.): jelentős magyar író, irodalomtörténész, nemzetközileg népszerű regények szerzője.
Budapesten született, a Deák Ferenc tér 15. szám alatt. Római katolikus nevelést kapott (keresztapja Prohászka Ottokár volt), gyermekkora legmeghatározóbb élménye a cserkészet volt. Apja, a magát szabadkőművesnek valló Szerb Károly 1911 őszén beiratta a piarista gimnáziumba, ahol Sík Sándor tanította magyarra, és támogatta irodalmi ambícióit az önképzőkörben. Itt írta élete első verseit, novelláit, sőt felsős gimnazista korában megjelentek esszé- és drámakísérletei is. Jeles érettségi után 1920 szeptemberében iratkozott be a pesti egyetem bölcsészkarára, magyar-német szakra. Közben tanult meg angolul és franciául, és utolsó szigorlata, valamint a Kölcseyről írt értekezésének benyújtása után 1924. július 24-én doktorrá avatták.
Húszéves sem volt, amikor a Nyugat 1921. februári száma egyszerre hat versét jelenttette meg, majd kritikákat is írt a lapnak. Nemsokára a Napkelet című folyóirat is közölte írásait, majd az akkoriban szerveződő Minerva című tudományos, szellemtörténeti, arisztokratikus és reprezentatív jellegű folyóirat írógárdájához csatlakozott. A szerkesztőség 1926-ban teljes egészében közölte Kölcseyről írt doktori disszertációját.
Az 1930-as években főként az angolszász irodalommal és regényelmélettel foglalkozott. Nagy összefoglaló műve, A világirodalom története megírásához Babits Mihály művére (Az európai irodalom története) is támaszkodott. A világirodalmat ő is folyamatnak tekintette, amelyben a nemzetek fölötti jelentőségű írók és művek évszázadokon és országhatárokon átemelkedve megtermékenyítik egymást. Gondolatmenete stílusok és korszakok egységeire épül. Versei a lázas útkeresés, a szándékos meghökkentés programjából születtek. Pályakezdő éveinek novellái a történelmi múltba és a mesék időtlen világába vezetnek.
Az 1930-as évek írói termésének nagy részében eltűnnek a látványos történelmi ihletések, helyükre a csodák, a misztikus borongás lép, és egy kedvesen ironikus lírai önarckép bukkan fel. (Pl. A Pendragon legenda, 1934; Szerelem a palackban, 1935; Budapesti kalauz Mars-lakók számára, 1937; Utas és holdvilág, 1937). A Pendragon legenda, első hosszabb prózai műve a detektívregény, a kísértethistória és az esszéregény ötvözete. Az Utas és holdvilág alapmotívuma az elfojtott legbelső sejtelmekhez vezető utazásélmény.
1941-től alkotói tere egyre szűkült: rádióelőadásai elmaradtak, Magyar irodalomtörténetét betiltották, a Nyugat megszűnt. 1943-ban, majd 1944. június 5-én behívták munkaszolgálatra. Fertőrákosra, onnan Balfra vitték. Embertelen körülmények között halt meg 1945. január 27-én.

Forrás: https://www.magyarulbabelben.net

null

Bolgár nyelvre fordított művei: „Utas és Holdvilág avagy a Másik Kívánság” (Sztigmati Kiadó, 2006, bolgárra fordította: Sztefka Hruszanova) és a "A Pendragon legenda" (Ergo Kiadó, 2017, bolgárra fordította: Júlia Krumova).

Belépés: az aktuális Szófiában érvényes vírushelyzetre vonatkozó korlátozásoktól függően!
Megértésüket köszönjük!