A fordítók felolvasnak I. | A kezdet | Kortárs klasszikusok

Dátum:  április 7. - április 30.
Helyszín:  SzMKI online
online

A Szófiai Magyar Intézet projektjénak célja a magyar szépirodalom sokoldalúságának és műfordítóinak bemutatása. A magyar irodalom feltehetően nem annyira népszerű Bulgáriában, mint amennyire szeretnénk, bár 1989 előtt sok magyar mű jelent meg bolgár nyelven, főként olyan klasszikusaink művei, mint Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Német László és mások. A rendszerváltás után és leginkább az elmúlt húsz évben évente 10-15 magyar könyv jelent meg a bolgár könyvpiacon, főként a kortárs szerzők (Kertész Imre, Füst Milán, Tarr Sándor, Drgomán György, Györe Balázs, Oravecz Imre, Bánki Éva, Kiss Anna és mások) művei. Mindez a műfordítok fáradhatatlan munkájának köszönhetően.

Az áprilisi felolvasások témája a kortárs klasszikusok. A felolvasások április 7-én kezdődnek. Minden kedden és csütörtökön feltöltünk az intézet youtube csatornájára egy-egy video vagy audio felvételt. A dátumok: április 7., 9., 14., 16., 21., 23., 28., és 30. A felvételek elérhetőek lesznek utána is.

Részletek hangzanak el Szerb Antal, Csáth Géza, Örkény István, Szabó Magda, Nádas Péter, Rubin Szilárd, Karinthy Frigyes és Csóri Séndor műveiből Adriana Petkova, Ivanka Pavlova, Martin Hrisztov, Nelli Dimova, Nikolaj P. Bojkov, Szvetla Kjoszeva, Sztefka Hruszanova, Julia Krumova műfordítók, valamint Leonid Jovcsev és Sztaniszlav Kertikov színművészek előadásában.

null

Szerb Antal Utas és holdvilág, ford. Sztefka Hruszanova, felolvassa Sztefka Hruszanova

A könyv 2005-ben jelent meg a Sztigmati Kiadó gondozásában.

Csáth Géza Ópium, ford. Martin Hrisztov, felolvassa Sztaniszlav Kertikov

Második, kiegészített kiadás, 2019, Ergo Kiadó.

Örkény István Egyperces novellák, ford. Nikolaj P. Bojkov, felolvassa Leonid Jovcsev

A könyv 2012-ben jelent meg a Zsanett 45 Kiadó gondozásában. A kiválasztott novellák szerkesztés nélküli változatban hangzanak el.

Szabó Magda Katalin utca, ford. Nelli Dimova, felolvassa Nelli Dimova

A könyv 2018-ban jelent meg a Kolibri Kiadó gondozásában.

Nádas Péter Az élet sója, ford. Szvetla Kjoszeva, felolvassa Szvetla Kjoszeva

A könyv a SONM Kiadó gondozásában jelenik meg.

Rubin Szilárd Aprószentek, ford. Adrina Petkova, felolvassa Adriana Petkova

A könyv 2014-ben jelent meg az Ergo Kiadó gondozásában.

Karinthy Frigyes Utazás a koponyám körül, ford. Julia Krumova, felolvassa Julia Krumova

A könyv 2007-ben jelent meg az Ergo Kiadó gondozásában.

Csoóri Sándor Válogatott versek, ford. Ivanka pavlova, felolvassa Ivanka Pavlova

A Jó reggelt, világ! című, Ivanka Pavlova versfordításait és Liliana Lesznicskova fordította esszéket tartalmazó kötet 2016-ban jelent meg a Gutenberg Kiadó gondozásában.