Fejes Művészeti Akadémia

A Fejes Művészeti Akadémia Egyesület 2020 nyarán Budapesten azzal a céllal jött létre, hogy ahatárontúli fiatal tehetségeket felkutatassa, támogassa, tehetség-gondozó́ programokkal fejlessze és mentorálás megvalósításával iskolán kívüli formában a tanintézményekkel együttműködve segítse művészeti pályájukat.

Az Egyesület művészeti képzési módjában liszti, dohnányi és bartóki magyar zongoraiskola vezérfonalával megújítva a mai korszellemhez igazodó új zenei képzést alkot. A képzési mód olyan impulzusokat ad a diákoknak, ami nyitottá és mai kor fiataljai számára érdekes formában, a tehetségüket kibontakoztatva hosszú távon minőségi alapot ad a további zenetanuláshoz és az utánpótlás neveléshez.

Az Egyesület megalakulása óta eltelt pár hónapban a következő területeken lépett előre: oktatás és helyszíni kapcsoltat felvétel, források felkutatása, és az egyesület marketing-kommunikációjának előkészítése.

2020. nyara folyamán erdélyi tanulmányút és helyszínbejárás keretében Fejes Krisztina tárgyalásokat folytatott különböző oktatási intézményekkel, potenciális koncert - és fesztivál helyszínekkel. Az oktatási intézményekben bemutató órákat tartott Fejes Krisztina zongoraművész, valamint eszmecserét folytatott a szaktanárokkal a helyi zeneoktatási tantervről, hangszerparkról, amelynek eredményeként kialakult az erdélyi partner oktatási intézmények sora (Marosvásárhely Művészeti Szaklíceum, Dr. Palló Imre Művészeti Iskola Székelyudvarhely, Csíkszeredai Nagy István Középiskola, Sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum) és további egyeztetések folynak dél-erdélyi helyszínekkel (Brassó, Nagyszeben).

A tárgyalások eredményként az Egyesület rövidtávú célja konkretizálódott, így a zenei képzést a 2020/2021 tanévhez illeszkedően három hangszerre valósítsa meg (zongora, hegedű, cselló). Az képzés mesterkurzus formában négy városban jön létre, Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy iskoláiban. A mesterkurzus megtartásán túl, az Egyesület lehetőséget biztosít párbeszédre az egyes helyszíneken, mind a növendékek, mind a szülők és pedagógusok részére, megteremtve a mesterkurzus integratív képzési módját is.

A három-négy napos mesterkurzust követő koncertsorozat fesztivál programján erdélyi helyszíneken, nemzetközi hírű meghívott fellépő művészek közreműködésével mutatják be a mesterkurzusra kiválasztott fiatal tehetségek szakmai fejlődésüket. A helyszínbejárások során nagy múltú, történelmi befogadó helyszínek nyitottak voltak a fesztivál-program befogadására és egyben változatos környezetet biztosítanak a zenei programnak, úgy mint: a Miklósvári Kálnoky, Kastély, Zabolai Mikes kastély, Gernyeszegi Teleki Kastély, amelyek későbbiekben akár nemzetközi versenyhelyszínek is lehetnek.

Az egyesület további aktív támogató partnere a Magyar Kulturális Intézet Sepsiszentgyörgy, ahol 2020. július 8.-án Fejes Krisztina Bartók emlék-koncertet tartott:

https://www.facebook.com/watch/live/v=285164872562195&ref=watch_permalink