Kőrösi Csoma Sándor Napok

Kovászna megye kiemelt eseménysorozata

Április 6., csütörtök

09.00 Kőrösi Csoma Sándor - Kötődések – Tudományos

konferencia, megnyitó (Kovászna, Őzike szálloda

konferencia terme)

 

Beszédet mond: Gyerő József – Kovászna város

polgármestere, Gazda József – a Kőrösi Csoma Sándor

Közművelődési Egyesület elnöke

10.00 Diák–kerekasztal (Kovászna, Kőrösi Csoma Sándor Líceum díszterme)

13.00 Megemlékezés, koszorúzás (Kovászna, Kőrösi Csoma Sándor Líceum udvara, Kőrösi

Csoma Sándor szobor)

16.00 A 2017-es Pro Csoma Sándor díjak ünnepélyes átadása – diákgála (Kovászna,

Kovásznai Művelődési Központ,

Beszédet mond: Szebeni Zsuzsa, a Balassi Intézet – Magyarország Kulturális Központja,

sepsiszentgyörgyi fiókintézet vezetője

18.00 Fény és árnyék – Képzőművészeti kiállításmegnyitó (Kovászna, Kádár László Képtár)

Megnyitja: Szebeni Zsuzsa, a Balassi Intézet – Magyarország Kulturális Központja,

sepsiszentgyörgyi fiókintézet vezetője

Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület fényképe.

 

19.00 Kőrösi Csoma Sándor – Gyökereink –

Könyvbemutató (Kovászna, Kádár László

Képtár).

A könyvet bemutatja: Ferenczné Szőcs Éva, a kötet

szerkesztője.

20.00 Kőrösi Csoma Sándor Napok, fáklyás megnyitó (Kovászna, a központi Kőrösi Csoma

Sándor szobor)

Beszédet mondanak: Gyerő József –

Kovászna város polgármestere,

Dr. Farkas Balázs konzul – Magyarország

Csíkszeredai Főkonzulátusa,

Tamás Sándor – Kovászna Megye Tanácsának

elnöke,

Péter Arthur római katolikus plébános.

Tamás Sándor fényképe.

Április 7., péntek

09.00 Kőrösi Csoma Sándor - Kötődések – Tudományos konferencia, (Kovászna, Őzike szálloda

konferencia terme)

13.00 "Zangla - Csoma nyoma” Bonta Zoltán

dokumentumfilmjének bemutatója (Kovászna,

Kovásznai Művelődési Központ)

14.00 Kőrösi Csoma Sándor - Kötődések – Tudományos konferencia, (Kovászna, Őzike szálloda

konferencia terme)

17.00 Eraklin Táncklub, Nagykanizsa bemutatója (Kovászna, Kovásznai Művelődési

Központ)

18.30 Kelet Magyar Kutatói – kiállításmegnyitó,

(Kovászna, Városi Művelődési Ház, Ignácz Rózsa

terem)

Megnyitják: Zákonyi Botond, Magyarország

romániai nagykövete, Lukács Bence Ákos konzul,

Magyarország Főkonzulátusa – Csíkszereda,

Szebeni Zsuzsa, a Balassi Intézet – Magyarország

Kulturális Központja, sepsiszentgyörgyi fiókintézet

vezetője.

19.00 Gála műsor – Kovászna és testvérvárosai (Kovászna, Kovásznai Művelődési Központ)

Fellépők: Tiszta Szív valamint Magnificat kórusok, Recefice néptáncegyüttes, Kovásznai

Tanulók Klubja, Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad, Nagykanizsai Eraklin Táncklub,

Kanalas Éva, énekesnő

20.30 Jövőre veled ugyanitt , SK Társulat, Pápa előadása, (Csomakőrös, Kultúrotthon)

Április 8., szombat

09.00 Kőrösi Csoma Sándor - Kötődések – Tudományos konferencia, záróbeszélgetés

(Kovászna, Kovászna Városi Művelődési Ház, Ignác Rózsa terme)

 

Tibeti vendégek: Rigzin Choedon Genkhang (középen balról) és Tashi Phuntsok (jobbról) első ízben látogattak Kovásznára

10.30 A bölcsesség útjai – Nyolcvan év együttérzést

ünnepelve / Ways of wisdom – Celebrating the 80th

birthday of the Dalai Lama – Kiállításmegnyitó

(Kovászna, Tourinfo Iroda) Megnyitják: Gyerő József –

Kovászna város polgármestere, Sógor Csaba, EP

képviselő, Mr. Tashi Phuntsok, a XIV. Dalai

Láma hivatalos európai uniós képviselője, a brüsszeli

Tibet iroda vezetője.

 

11.00 Időutazás a nagy keletkutatóval, Tündérvár – Székely Nagycsaládosok Egyesületének

gyerekfoglalkozása, (Csomakőrös, Iskola)

12.00 Ünnepi istentisztelet (Csomakőrös, Református templom)

Igét hirdet: Ft. Adorjáni Dezső Zoltán, a romániai evangélikus–lutheránus egyház

püspöke.

Beszédet mondanak: Mr .Tashi Phuntsok, a XIV. Dalai Láma hivatalos európai uniós

képviselője, a brüsszeli Tibet iroda vezetője, Sógor Csaba, EP képviselő.

13.00 Ünnepi műsor (Csomakőrös, Kőrösi Csoma Sándor szobor)

Csomakőrösi diákok ünnepi műsora, betanította Kosztándi Annamária

Csoma emlékszoba megnyitása – dr. Flender Gyöngyi konzul, Magyarország Csíkszeredai

főkonzulátusa és Szebeni Zsuzsa, a Balassi Intézet – Magyarország Kulturális Központja,

sepsiszentgyörgyi fiókintézet vezetője

 

13.30 Emlékünnepély (Csomakőrös, Kőrösi

Csoma Sándor emlékház udvara)

Tamás Sándor fényképe.

Egy orbaiszéki katonarendi család lakáskultúrája a 18-

19. századok fordulóján. A kiállítást rendezte dr.

Kinda István és dr. Pozsony Ferenc. Megnyitja dr.

Szőcsné Gazda Enikő

A Kőrösi Csoma Sándor Emlékérem átadása

Irimiás Balázs építésznek

 

Laudációt mond: Sógor Csaba európai parlamenti képviselő. Beszédet mond: Gazda József,

a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület elnöke

 

18.30 Széchenyi István dombormű leleplezése -

Vetró András alkotása (Kovászna, Városi

Művelődési Ház)

 

Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület fényképe.

Beszédet mondanak: Gyerő József – Kovászna

város polgármestere

 

Halasy-Nagy Endre, újságíró – az alkotás

adományozója, Nagytiszteletű Balogh Zoltán

református esperes.

19.00 Százlábú Néptáncegyüttes előadása (Kovászna, Kovásznai Művelődési Központ)

20.00 Jövőre veled ugyanitt, SK Társulat, Pápa előadása, (Kovászna, Kovásznai Művelődési

Központ)

 

A Balassi Intézet által

a Kőrösi Csoma Sándor napok keretében

megvalósított programok

 

Az esemény apropója: Kőrösi Csoma Sándor születésének 175. évfordulója

 

Április 6., csütörtök

Különleges meghívottunk Bonta Zoltán filmrendező.

Bonta úr előadást tartott a Tudományos Konferencián „Körösi Csoma Sándor jövöje” címmel,

majd interjút adott a Sepsi Rádióban.

Szintén a Sepsi rádióban valamint a Siculus rádióban sugározták Bonta úr a Baktay Ervin és

Körösi Csoma Sándor szövegeinek alapján készített "KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR" című

rádiójátékát.

Április 7., péntek

13.00 órától "Zangla - Csoma nyoma” Bonta Zoltán

dokumentumfilmjének bemutatója (Kovászna,

Kovásznai Művelődési Központ)

 

„Zangla - Csoma nyoma”

Bonta Zoltán filmje Kőrösi Csomáról

színes, magyar dokumentumfilm, 30 perc

A vetítés teltházas volt.

 

 

Kőrösi Csoma Sándor 1823. június 26. és 1824. október 22. között élt a zanglai zárdában, a

Himalájában megbúvó Zanszkár völgyében. Az évszázados zord időjárás és az elmúlt

évtizedek emberi nemtörődömsége a megsemmisülés szélére sodorta a lámák egykori

épületegyüttesét. Bethlenfalvy Géza tibetológus professzor hivatalos úton, Irimiás Balázs

építész magánkezdeményezéssel látott hozzá a Nemzeti Emlékhely-ként számon tartott

építmény megmentéséhez. - rendező: Bonta Zoltán

 

"A Kelet Magyar Kutatói" kiállítás

“Hungarians Exploring the Orient” Exhibition

Időpont: április 7. péntek 18.30

(Kovászna, Városi Művelődési Ház, Ignácz Rózsa

terem) Megnyitják:

Zákonyi Botond, Magyarország romániai nagykövete,

Lukács Bence Ákos konzul, Magyarország

Csíkszeredai Főkonzulátusa és

Szebeni Zsuzsa, a Balassi Intézet – Magyarország

Kulturális Központja, sepsiszentgyörgyi fiókintézet

vezetője

A kiállítás kurátora: Kelecsényi Ágnes

 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia által készített

kiállítás a Kelet leghíresebb magyar kutatóinak állít emléket. A tablókon Közel-Kelet felől

Délkelet- Ázsián át egészen Japánig haladva ismerhetjük meg a felfedezők és tudósok

munkáját, eredményeit, életútját.

 

(Gyerő József polgármester)

 

A magyarok számára a Kelet mindig

többet jelentett egyszerű földrajzi

fogalomnál, mert a magyar nép

tudatában még mindig élénken él a

keleti származás tudata. Ázsia

népeire, mint rokonokra, barátokra

tekintenek, és a magyar nép

többévszázados történelmére mindig

jellemző volt a kelet népeivel való

együttélés, kapcsolattartás.

 

A magyar nép óhazáját kutató

magyar tudósok egész sora vált az

utazásaik során kapott benyomások hatására a keleti kultúra, nyelv és történelem

szakértőjévé, míg mások a keleti nyelvek eredetét kutatva válnak az egyes szakágak

világszerte elismert tudósaivá.

 

A Kelet az irodalom, a képzőművészet és a zene terén is ihletül szolgált.

 

Balassi Intézet - Magyarország Kulturális Központja, Sepsiszentgyörgy fényképe.

(Zákonyi Botond nagykövet úr, Magyarország Nagykövetsége, Bukarest)

 

 

Balassi Intézet - Magyarország Kulturális Központja, Sepsiszentgyörgy fényképe.

(Lukács Bence konzul, Magyarország Főkonzulátusa-Csíkszereda)

 

Április 8., szombat

13.00 (Csomakőrös, Kőrösi Csoma Sándor szobor)

 

Balassi Intézet - Magyarország Kulturális Központja, Sepsiszentgyörgy fényképe.

(Dr. Flender Gyöngyi konzul, Szebeni Zsuzsa igazgatónő)

 

(Zangla sarok, a munkálatok alatt)

 

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa Balassi Intézet, Magyarország Kulturális

Központja, sepsiszentgyörgyi fiókintézete és kiemelt programja a Csomakőrösi Emlékszoba

megújulása.

 

A Csomakőrösi Emlékszobát a Református Egyház működteti áldozatos munkával, Bande

Tamás tiszteletes úr áldozatos szakmai hozzáértéssel és hitbeli odaadással gyarapítja és

kezeli a gyűjteményt. A korszerű múzeumi követelményeknek, a tér adta lehetőségek

 

 

kihasználásának emlékhelyét szeretné a két intézmény megújítani. A Kőrösi napok

alkalmával a kialakítás első üteme valósul meg. A szoba a II. ütemet követően, öt helyszínt

mutat majd be. Csomakőrös , Zangla, egy Buddhista sarok és egy angol stílusú

könyvtárszoba-részlet.

 

Most, a felújítás első ütemében, a teljes technikai alap valamint a csomakőrösi és zanglai

rész kerül kialakításra, valamint a terem közepére kerülő oszlop két monitorral, melyen

korszerű digitális anyagok közül válogathat a látogató.