A Külgazdasági és Külügyminisztérium ösztöndíjpályázata műfordító képzésre nem magyar anyanyelvű fiatal fordítók számára a 2022/2023. tanévre

A Külgazdasági és Külügyminisztérium ösztöndíjpályázata műfordító képzésre nem magyar anyanyelvű fiatal fordítók számára a 2022/2023. tanévre

A kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról szóló 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (III. 13.) KKM utasítás alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) a Balassi Bálint-ösztöndíjprogramban Márton Áron ösztöndíjpályázatot hirdet a 2022/2023. tanévre, külföldi, nem magyar anyanyelvű fiatal fordítók számára MŰFORDÍTÓ KÉPZÉSRE.

1. A PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat lehetőséget biztosít a műfordító képzésben ösztöndíjas formában történő részvételre. A műfordító állami ösztöndíj célja, hogy a képzés résztvevői számára bevezetést nyújtson a műfordítás elméletébe és gyakorlatába, elmélyítse a résztvevők magyar nyelvi és irodalmi ismereteit, valamint megismertesse őket a mai magyar irodalmi élet intézményrendszereivel és fontosabb jelenségeivel. A kétszemeszteres magyarországi tanulmányokra a KKM-ben kerül sor, a KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft. (a továbbiakban: KKM MDA Kft.) felnőttképzési intézmény közreműködésével.

2. A PÁLYÁZAT TÁRGYA

A szeptembertől júniusig tartó, két féléves képzés során a résztvevők szemináriumi munka keretében ismerkednek meg a fordítás gyakorlati oldalával, a kortárs magyar irodalommal, irodalomkritikával és színházi élettel, miközben emelt szintű magyar nyelvi oktatásban is részesülnek. Az évközi fordítói munkájukat egy anyanyelvi szakmai lektor (műfordító konzulens) segíti rendszeres személyes konzultáció formájában. A hallgatók a képzés végére műfordítási mestermunkát készítenek.

Az oktatáson való részvétel kötelező, ennek indokolatlan elmulasztása, valamint az ösztöndíjszerződésben és/vagy a képzési szerződésben foglaltak megszegése esetén a képzésre és az elszállásolásra való jogosultság azonnal megszűnik és – az aláírt ösztöndíjszerződésben foglaltak szerint – az addig felvett ösztöndíjat vissza kell fizetni.

3. AZ ÖSZTÖNDÍJ IDŐSZAKA ÉS TARTALMA

A képzés időtartama: 10 hónap (2022. szeptember – 2023. június)

A KKM az ösztöndíjas hallgatók számára a képzés időtartamára az alábbiakat biztosítja:

  • ingyenes képzés (a képzés helyszíne: 1107 Budapest, Zágrábi utca 1.)
  • 45 000 HUF/hó ösztöndíj (havonta fizetve)
  • térítésmentes szálláshely (Hunyadi János úti szálláshely – Hotel Berlin, 1117 Budapest, Hunyadi János út 4.)
  • diákigazolvány (kedvezményekre jogosít)
  • egészségügyi szolgáltatás

A tervezett ösztöndíjas keretszám: 10 fő

4. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A pályázatra a 18. életévüket betöltött külföldi, nem magyar anyanyelvű, felsőfokú diplomával rendelkező (vagy közvetlenül diplomaszerzés előtt álló), 35 évnél nem idősebb személyek jelentkezhetnek, akik a jövőben magyar szépirodalom fordításával, a magyar kultúra külföldi megismertetésével kívánnak foglalkozni. A képzés jó magyar nyelvtudást és megbízható magyar irodalomtörténeti ismereteket feltételez.

5. A PÁLYÁZAT BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE

A pályázat beküldési határideje: 2022. március 10., 24.00 (UTC+1)

6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL, ELBÍRÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

A pályázat menete:

A pályázati felhívás az alábbi honlapon található: https://balassischolarship.kormany.hu

1. A pályázati oldal

A pályázat beadása a https://spjelentkezes.mdakft.hu oldalon keresztül történik. Kérjük, hogy keresse fel az oldalt és az ott levő információk alapján készítse el és adja be a pályázatát!

2. A pályázathoz csatolandó mellékletek és igazolások elkészítése, beszerzése

A pályázathoz szükséges mellékletek és igazolások a következők:

– a pályázó aláírt nyilatkozata: (formátum: .pdf) [kötelező melléklet];

– szakmai önéletrajz, amelyben a pályázó ismerteti egyetemi tanulmányait – hungarológiai és irodalomtudományi tanulmányait részletesen –, eddigi fordítói tapasztalatait, eredményeit (formátum: .doc, docx) [kötelező melléklet];

– publikációs lista a pályázó fordításairól és irodalmi vonatkozású írásairól, vagy mintafordítás legalább 5–10 oldal terjedelemben, tetszés szerinti magyar szépirodalmi szövegről. Kérjük a szöveg eredetijét is mellékelni! (formátum: .doc, docx, pdf) [kötelező melléklet];

– diploma/oklevél, illetve végzős egyetemi vagy doktori pályázó esetében a leckekönyv (index), bizonyítvány hiteles másolata(formátum: .pdf) [kötelező melléklet];

– munkaterv: a pályázó szakmai terve arról, hogy milyen fordítói elképzelései és távlati céljai vannak a műfordítás területén, a magyar kultúra mely területével kíván foglalkozni a későbbiekben (formátum: .doc, docx) [kötelező melléklet];

– legalább egy ajánlás: egy neves műfordító, lektor, egyetemi oktató, kulturális szakember véleménye a pályázó eddigi szakmai munkájáról (formátum: .pdf) [javasolt melléklet];

– az útlevél másolata (formátum: .pdf) [kötelező melléklet]

A pályázatok elbírálása

A pályázatokról szóló döntést megelőzheti egy személyes vagy online interjú a pályázóval. A pályázatokról szóló döntést a KKM által létrehozott Bíráló Bizottság javaslata alapján, az ösztöndíj működtetéséért felelős külgazdasági és külügyminiszter hozza meg. A döntés minden pályázóra nézve kötelező. A KKM a határidő után beérkezett, illetve formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.

Pályázati eredmények közzététele

A pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje: 2022. március 25., amelyet követően 3 munkanapon belül a KKM írásban, elektronikus úton értesítést küld a pályázat eredményéről. Az ösztöndíjat nyert pályázónak ezután szintén írásban, legkésőbb 2022. április 06-ig elektronikus úton nyilatkoznia kell, hogy elfogadja-e az ösztöndíjat.

A pályázót érintő költségek:

— az utazás költségei (Magyarországra és haza)

— étkezés

— tömegközlekedési bérlet

— költőpénz

— szükség esetén „egyéb” típusú vízum beszerzése az illetékes magyar külképviseleten

7. AZ ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉNEK ÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

— A pályázó vállalja, hogy a KKM MDA Kft-vel ösztöndíjszerződést és a képzési szerződést köt.

— Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely, a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.

— A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak a KKM, valamint a fentiekben meghatározott döntés-előkészítő testületek és döntéshozók általi kezeléséhez a döntéshez szükséges ideig – de legfeljebb 2022. szeptember 16. napjáig.

— A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve és állampolgársága az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön a KKM honlapján.

— A pályázó tudomásul veszi, hogy a képzés megkezdésének, illetve a szálláshelyre történő beköltözésnek a feltételeit a KKM, illetve a KKM MDA Kft. – a Covid-19 járvány alakulása, illetve a hatályos magyar jogszabályok és az ösztöndíjprogramra vonatkozó előírások alapján a tanév kezdete előtt legkésőbb négy héttel fogja pontosítani és elektronikus levélben közölni az ösztöndíjat elnyert pályázókkal.

— A pályázó tudomásul veszi, hogy a KKM a járványügyi helyzetre való tekintettel a műfordító képzésének előzetesen tervezett kezdési időpontját (2022. szeptember 7.) elhalaszthatja és/vagy a képzésben online oktatási formát alkalmazhat, illetve súlyos helyzetben elállhat a képzés indításától, dönthet a képzés felfüggesztéséről és a felfüggesztés megszüntetése utáni folytatásáról, továbbá határozhat a jelen pályázati felhívásban megállapított képzési időnél rövidebb képzési idő alkalmazásáról. A pályázó tudomásul veszi, hogy a képzéshez kapcsolódó szakmai programok megvalósítása függ a Covid-19 járvány, illetve a hozzá kapcsolódó szabályok alakulásától. A pályázó vállalja, hogy bármely előbbi körülmény, változás bekövetkezése esetén, e körülményre, változásra alapozva a KKM-el, ill. a KKM MDA Kft.-vel szemben kártérítési igénnyel nem lép fel.

— A pályázó vállalja, hogy – amennyiben a hatályos magyar jogszabályok, illetve az ösztöndíjprogramra vonatkozó előírások szerint kötelező – a képzésbe történő beiratkozás után részt vesz a KKM, illetve a KKM MDA Kft. által szervezett egészségügyi szűrővizsgálaton. Az ösztöndíjas jogviszony megszűnését vonja maga után, amennyiben a pályázó a szűrővizsgálaton nem vesz részt, illetve az orvos a vizsgálat alapján egészségügyi szempontból „nem alkalmas” minősítést ad ki.

8. TÁJÉKOZTATÁS

Információ: Sasvári Tünde E-mail: hungarologia@mdakft.hu Telefon: +36 70 777 8552

__________________________________________________________________________________________

A pályázati kiírás és a pályázati adatlap megtalálható a Külgazdasági és Külügyminisztérium Balassi–ösztöndíjak honlapján (https://balassischolarship.kormany.hu).