Kinek a pokla ma Dante pokla? - kortárs művészeti kiállítás

Dátum:  szeptember 23. - november 5.
Időpont: 17:00
Helyszín:  Falconieri-palota
Via Giulia, 1

2021. szeptember 23. és november 5. között a Falconieri-palota Galériájában megrendezésre kerül a Kinek a pokla ma Dante Pokla? című kortárs művészeti kiállítás. A tárlat kurátora: Sulyok Miklós. 

Kiállító művészek: 

  • Baksai József
  • Gaál József
  • Szurcsik József
  • Lovas Ilona 

Dante Alighieri, a „Sommo Poeta", azaz a legnagyobb költő – ahogyan azt Itáliában évszázadok óta tartják – halálának 700. évfordulójára emlékezik ez évben a világ. A római Collegium Hungaricum  2021-ben két programot szentel a témának, mindkettő elnyerte az olaszországi Dante-bizottság támogatását, mindkettő a hivatalos, országos eseménysor részévé vált. Az első esemény az a kiállítás, amelynek kurátora Sulyok Miklós, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja, s ami arra a kérdésre keresi a választ, hogy Kinek a pokla ma Dante pokla?

A kurátor 16 művet válogatott az MMA négy olyan tagjának a munkásságából, akiknek műveiben mindig is szerepet játszott mind a dantei, mind pedig az általános értelemben vett pokol. Mint minden európai országban, Dante Isteni színjátéka Magyarországon is fontos kiindulási pont a művészek számára. A kiállított művek azonban nem illusztratív jellegűek, az alkotók inkább saját személyes értelmezésüket mutatják be a pokol dantei, illetve mai világunk szerinti fogalmáról. Mind a négy művész rendszeresen visszatérő motívuma a vallás, a szentség, a kárhozat, a szenvedés, illetve a test és a lélek közötti kapcsolat, melyeket pszichológiai nézőpontból közelítenek meg. A pokolra nem úgy tekintenek, mint a túlvilág egy távoli helyszínére, hanem mint a posztmodern világ egyfajta lelki és szellemi állapotára.
Baksai József művészetére jellemző, hogy mitológiai, ókori és keresztény témákat dolgoz fel, amelyek mindig, de csupán közvetett módon kapcsolódnak Dante világához. A Gaál József által megjelenített emberek és állatok minden kor, de főként a modern kárhozottjai. A Lovas Ilona-féle szinte már teátrális videó jelenete az emberiség elkerülhetetlen szenvedésébe enged betekintést, Szurcsik József klausztrofób világát pedig emberi lények és embertelen vidékek alkotják. A négy művész – noha a végtelen emberi pokol szomorú témáit ábrázolja – engedi, hogy némi fény is gyúljon a Pokol ködös színpadán.
A kiállítás alkalmából a Magyar Művészeti Akadémia katalógust jelentet meg. A szerző, Sturcz János művészettörténész a pokol-felfogások és azok művészi megjelenítésének kontextusába helyezve mutatja be a kiállítás képeit.

A tárlat fővédnöke a Dante Alighieri halála 700. évfordulójára való megemlékezések olasz Nemzeti Bizottsága. A kiállítás a Magyar Művészeti Akadémia együttműködésével valósul meg. Kiállításunkat az előkészítés ideje alatt, 2021. augusztus 15-én elhunyt Lovas Ilona emlékének szenteljük.