Az Isteni Színjáték a Visegrádi országokban - tudományos tanácskozás

Dátum:  november 24.
Időpont: 08:30
Helyszín:  Università di Napoli, L'Orientale
Palazzo du Mesnil, Via Chiatamone, 61/62
null

NEMZETKÖZI TANÁCSKOZÁS
Az Isteni Színjáték a Visegrádi országokban: fogadtatás 
Nápoly, 2021. november 24.

9:30 | A konferenciára érkező elóadók és érdeklődők fogadása
9:45 | Intézményes köszöntések:

Roberto Tottoli, Magnifico Rettore dell’Università di Napoli L’Orientale / Az Università di Napoli L’Orientale Rektora
Augusto Guarino, ProRettore Vicario con delega all’Internazionalizzazione / A Nemzetközi Kapcsolatok osztályának Rektor-helyettese
Maria C. Laudando, Direttrice del Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati / Az Irodalom-, Nyelvtudományi és Összehasonlító Tanszék igazgatója
Töttössy Beatrix, Direttrice del Centro interuniversitario di Studi Ungheresi e sull’Europa Centro-Orientale / A Centro interuniversitario di Studi Ungheresi e sull’Europa Centro-Orientale igazgatója
Kudar Gábor, Direttore dell’Accademia d’Ungheria in Roma / A római Collegium Hungaricum igazgatója
Vittorio Genna, Console Onorario d’Ungheria in Napoli per le Regioni Campania e Calabria / A Nápolyi, Campania-i és Calabriai magyar tiszteletbeli konzul 
Guido Carpi, Direttore del Centro di Cultura Russa “Russkij Mir”frutto” / A  Centro di Cultura Russa “Russkij Mir”frutto” igazgatója
10:20
| I SZEKCIÓ, Maria Maślanka- Soro  [ Jagellonica Egyetem, Krakkó]

Anna Cerbo [UniOr], Poesia e dottrina, struttura e forme di comunicazione nella Divina Commedia / Költészet és doktrina, komunikációs szerkezetek és formák az Isteni Színjátékban

Roberto Mondola [UniOr], Dante in Spagna: emulazioni e riscritture / Dante Spanyolországban: emulációk és átiratok

Andrea F. De Carlo [UniOr], Dai “lazzi sorbi” al “mirabile frutto”. Sulla resa delle metafore vegetali della Divina Commedia nelle traduzioni polacche del XIX secolo/A "lazzi sorbitól" a "csodálatos gyümölcsig". Az Isteni Színjáték növényi metaforáinak visszaadásáról a 19. századi lengyel fordításokban

Tudományos vita/érvelések

11:50 |
SZÜNET

12:00 | II SZEKCIÓ, Anna Cerbo [UniOr]

Maria Maślanka-Soro [Università Jagellonica, Cracovia], La Tebe di Stazio come figura della civitas diaboli nella Commedia di Dante / A Stazio Théba a civitas diaboli figurájaként Dante Vígjátékában

Mátyus Norbert [Università Cattolica Pázmány Péter, Budapest], Ritmo, metro e rima nelle traduzioni ungheresi di Dante / Ritmus, verstan, rím Dante magyar fordításaiban

Papp Judit [UniOr], La resa dei logonimi e delle istanze di logonimia nelle traduzioni ungheresi della Divina Commedia /Aszócsaták visszaadása és maga a jelenség előfordulása az Isteni színjáték magyar fordításaiban

Tudományos vita/érvelések

13:30 |EBÉD


15.00 | III SZEKCIÓ,  Rosanna Morabito [UniOr]
Magdalena Žáčkov [Università Carolina Praga], Dante comico- qualche annotazione sull’influenza della poesia comico -reliastica sull’Inferno di Dante /A komikus Dante – néhány megjegyzés a komikus-reliasztikus költészet hatásáról Dante Pokoljára
Gaia Seminara [UniOr], Dante e la Boemia: uno sguardo all’incontro di due culture / Dante és Csehország: pillantás két kultúra találkozására

Tudományos vita/érvelések


16:00 | Rita LIbrandi [UniOr], Dante e le parole della scienza/ Dante és a tudomány szava (az Accademia della Crusca szerkesztésében és jóváhagyásával) című elóadásának levetítése

A konferencia konklúziói


Szervező bizottság: ANDREA F. DE CARLO ● TATIANA LEKOVA ● JUDIT PAPP ● GAIA SEMINARA
Tudományos bizottság:

 • GUIDO CARPI [Università di Napoli L’Orientale
 • ANDREA CECCHERELLI [ Alma Mater Studiorum – Università di Bologna]
 • MARINA CICCARINI [Università di Roma “Tor Vergata”]
 • MARINA DI FILIPPO [Università di Napoli L’Orientale]
 • KRYSTYNA JAWORSKA [Università di Torino]
 • RITA LIBRANDI [Università di Napoli L’Orientale]
 • LUIGI MARINELLI [Sapienza Università di Roma]
 • ROSANNA MORABITO [Università di Napoli L’Orientale
 • PIOTR SALWA [Università di Varsavia]
 • TÖTTÖSSY BEATRIX [Università di Firenze]
 • MICHELA VENDITTI [Università di Napoli L’Orientale].
 • Università di Napoli L’Orientale ● Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati [UniOr]
 • Collegium Hungaricum Róma
 • Consolato Onorario d’Ungheria in Napoli per le Regioni Campania e Calabria
 • CISUECO – Centro interuniversitario di Studi Ungheresi e sull’Europa Centro-Orientale