A római Collegium Hungaricum könyvtára

null

A könyvtárat 1894/1895-ben Fraknói Vilmos címzetes püspök alapította a Római Történeti Intézettel együtt. A Könyvtár anyagát eredetileg Fraknói saját, 2000 kötetes gyűjteménye alkotta. Az alapító célja az volt, hogy szakkönyveivel támogassa a Vatikáni Levéltárban magyar vonatkozású kutatásokat végző történészek munkáját. Az 1913-tól állami tulajdonba került könyvtár törzsanyagát ajándékgyűjteményekkel – például Patthy Károly hagyatéka – gyarapították. 1928-ban kapcsolták a könyvtárat a Római Történeti Intézettel együtt a Római Magyar Akadémiához, és helyezték el a Falconieri palotában. Az 1950-es években a könyvtár állományának legértékesebb részét Budapestre szállították, a Rómában maradt könyvtárat szinte egyáltalán nem használták. 1974-ben a gyűjtemény a magyar nemzeti könyvtár – az Országos Széchényi Könyvtár – szakmai felügyelete alá került és megkezdődött fokozatos újjászervezése.

A könyvtár gyűjtőköre. Jelenleg a római Collegium Hungaricum  könyvtára a Rómában működő könyvtárak között a hungarica anyag gyűjtőkönyvtáraként van nyilvántartva. Ennek megfelelően kiemelten gyűjti a magyar történelemre, irodalomtörténetre, művészettörténetre, vallás- és művelődéstörténetre, zenére, hungarológiára vonatkozó szakirodalmi műveket és kézikönyveket. A szépirodalmi művek közül a magyar klasszikusok és a XX-XXI. századi prózaírók és költők munkái mellett kiemelt figyelmet kapnak az itáliai közönség által különösen is keresett alkotók (pl. József Attila, Márai Sándor, Cs. Szabó László) kötetei.

A könyvtárban található dokumentumtípusok.  A római Collegium Hungaricum könyvtárában a könyvek mellett találhatóak kisnyomtatványok, művészeti és művészkatalógusok, folyóiratok (jelenleg is gyarapodó: 25 magyar és 15 itáliai), kották, partitúrák, hangzó dokumentumok.

A könyvtár állománya és földolgozása. Az állomány közel 22 ezer kötetes. A könyvtári állomány feldolgozása a NetLib Szikla integrált könyvtári rendszerrel történik.

A könyvtár anyagának használata. A könyvtár – mivel állományának teljes átrendezése jelenleg folyamatban van – használata csak előzetes egyeztetés után korlátozottan lehetséges. Telefon: +39.06.68896721, E-mail: mission.rma@mfa.gov.hu