Nicole Bagarry-Karátson-díj

A Nicole Bagarry-Karátson-díj alapítója, Karátson Endre így óhajt emléket állítani 2000-ben elhunyt feleségének. A díj névadója maga is kiváló fordító volt, nyelvi igényessége, elegáns fordulatai példamutatóak.

A díj 2000 euró pénzjutalommal jár, melyről minden évben egy fordítókból és egyetemi tanárokból álló bizottság dönt.

Pályázni egyaránt lehet még publikálatlan vagy egy éven belül megjelent magyar irodalmi mű (novella, verseskötet, színpadi alkotás) első francia fordításával vagy újrafordítással, viszont nem fogadnak el esszéket és bölcseleti műveket.

A zsűri elsősorban a fordítás minősége és a műválasztás alapján hozza meg döntését.

A fordítónak francia anyanyelvűnek kell lennie. Amennyiben a művet többen fordították, csak úgy fogadják el a pályázatot, ha a fordítók száma nem haladja meg a kettőt, és mindketten francia anyanyelvűek.

A kéziratokat három példányban, egy magyar eredeti kíséretében minden év június 15-e előtt kell eljuttatni a Párizsi Magyar Intézet Baráti Köre címére:

Association des Amis de l´Institut Hongrois,
Endre Karátson,
92, rue Bonaparte 75006 Paris

null