Mintafordítási pályázat a magyar irodalom pályakezdő fordítói számára (2021/1)

Felhívás a Mintafordítási pályázat a magyar irodalom pályakezdő fordítói számára című pályázaton történő részvételre magánszemélyek részére

null

A Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: PIÜ) „Mintafordítási pályázat a magyar irodalom pályakezdő fordítói számára” címmel pályázatot hirdet, amelyre várja a tehetséges, magyarról idegen nyelvre fordítók jelentkezését, ezzel is segítve a pályakezdésüket, és a magas színvonalú műfordítói tevékenységet.

1. Felhívás célcsoportja

A felhívás keretében olyan műfordítók jelentkezését várjuk, akiknek legfeljebb egy magyarból készült műfordítása (önálló kötet) jelent meg az adott idegen nyelven.

2. Az elvárások bemutatása

Jelen pályázat keretében egy, a fordító által kedvelt és fontosnak tartott, az adott nyelven még meg nem jelent magyar mű egy részének lefordítására pályázhat a jelentkező. A fordítandó mű lehet kortárs vagy klasszikus szépirodalom bármely műnemből. A lefordítandó részlet próza esetében 30 oldal (1800 leütés/oldal), versek esetében 300 sor, drámai mű esetében egy teljes dráma, mely legalább 40 oldalas.

Személyenként legfeljebb két fordítási javaslattal lehet jelentkezni.

3. A felhívás keretében biztosítható összeg

A PIÜ a kedvezően elbírált projektekre felhasználási szerződést köt, melyben egyebek mellett rögzítésre kerül, hogy a pályázó a lefordított műrészlet nem kizárólagos, időbeli, területi korlátozástól mentes, harmadik személyre át nem ruházható és tovább nem engedélyezhető, promóciós célú felhasználási engedélyt ad a PIÜ részére.

Díjazás: bruttó 150 000 Ft fordításmintánként.

A díjazás a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben nevesített adóköteles jövedelem, ezért személyi jövedelemadó (SZJA) fizetési kötelezettség terheli.

4. A felhívás keretfeltételei

A rendelkezésre álló keretösszeg: bruttó 2 100 000 Ft.

A jelentkezés beadási határideje: 2021. július. 23.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a határidőn túl benyújtott pályázatok automatikusan kizárásra kerülnek a bírálati folyamatból! Hiánypótlásra a hiánypótlásra felszólító értesítésben megszabott határidőig van lehetőség.

Értesítés a pályázatok elbírálásának eredményéről: 2021. augusztus. 23.

A kiválasztott mű vagy műrészlet fordításának leadási határideje: 2021. november. 30.

A PIÜ fenntartja magának a jogot, hogy a fenti időpontokat, azok lejárta előtt, különösen indokolt esetben módosítsa, amelyről külön közleményt jelentet meg.

5. A jelentkezés formai követelményei, dokumentumai

A jelentkezés benyújtásához szükséges dokumentumok:

  • Jelentkezési adatlap (1. számú melléklet - aláírt, PDF formátumban)
  • Nyilatkozatok (2. számú melléklet - aláírt, PDF formátumban)
  • Szakmai önéletrajz és rövid motivációs levél
  • Publikációs lista (megjelent fordítások elérhetőségének feltüntetésével) PDF formátumban;
  • a lefordítandó mű rövid bemutatása magyarul, érvelés a fordítás és az adott országban való megjelenés fontossága mellett, PDF formátumban;
  • 5 oldalas részlet a készülő fordításból.

Előnyt jelentő (de nem kötelezően benyújtandó) dokumentumok:

  • könyvkiadóval kötött szerződés vagy szándéknyilatkozat
  • kritikai visszajelzések
  • szakmai ajánlás.

A Felhívásra történő jelentkezést kizárólag e-mailben kell megküldeni a fenti dokumentumok csatolásával, az alábbi elektronikus címre: applications@plf.hu (a levél tárgyában a pályázat címét kell feltüntetni)

Felvilágosítás e-mailben: Hajba Mária: maria.hajba@petofiugynokseg.hu

6. A felhívásra történő jelentkezés értékelése, elbírálása

A jelentkezések elbírálása a benyújtási határidőt követően egy szakaszban történik.

A jelentkezések elbírálását, döntési javaslat összeállítását a PIÜ által felkért szakmai bizottság végzi. A szakmai bizottság javaslata alapján a döntést a PIÜ ügyvezetője hozza meg.

A kiválasztott jelentkezőkkel a PIÜ felhasználási szerződést köt.

7. Mellékletek

1. számú melléklet: Jelentkezési adatlap
2. számú melléklet: Nyilatkozatok