Angol-magyar gimnáziumi képzés Sárospatakon

A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma Általános Iskolája és Diákotthona a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával
a 2021/2022-es tanévre a diaszpórában élő magyar származású, magyar gyökerekkel rendelkező, 8. osztályt végzett 14-15 éves diákok számára angol-magyar két tanítási nyelvű 5 évfolyamos gimnáziumi képzést hirdet meg, maximálisan 34 fővel, kötelező diákotthoni bentlakással.

A képzés része a tanítási év során hétvégenként, szakkollégiumi rendszerben a magyar kultúra különböző szegmenseinek megismerése is.
A képzés kimenete magyarországi érettségi vizsga, emellett választás esetén nemzetközi érettségi vizsga.

A képzés a felvételt elnyerő azon diákok számára ingyenes, akik legkésőbb 2021. június 30-ig (a beiratkozás napjáig) igazolni tudják magyar állampolgárságukat, vagy az annak megszerzésére benyújtott kérelmüket.

A napi háromszori étkezésért térítési díjat kell fizetni (jelenleg 858 Ft/nap).

Az intézmény kínálatában szerepelnek különböző sportolási lehetőségek is (kézilabda, kosárlabda, röplabda, labdarúgás, szertorna, kajak-kenu, íjászat, küzdősportok, asztalitenisz, stb.).

A felvételi eljárásban részt vehet az a felhívásban szereplő fiatal, aki 2021. május 31-ig beadja a kitöltött jelentkezési lapját és csatolja annak kötelező mellékleteit:
- a jelentkező motivációs levele (magyar vagy angol nyelven)
- a szülő(k) motivációs levele(i) (magyar vagy angol nyelven)
- általános iskolai bizonyítvány másolata (7. év végi, 8. félévi)
- lelkészi ajánlólevél és/vagy cserkészvezető ajánlólevele és/vagy a vasárnapi iskola
vezetőjének ajánlólevele és/vagy bármely helyi magyar közösség vezetőjének
ajánlólevele
- adatkezelési hozzájárulás

A jelentkező diákok 2021. június 1. és 2021. június 14. között előre egyeztetett időpontban skype szóbeli vizsgán vesznek részt. A vizsga bizottság előtt zajlik, nem szaktárgyi jellegű. Célja a jelentkező személyiségének, magyar és angol nyelvtudásának, érdeklődési körének megismerése.

A fentiek alapján az intézményvezető 2021. június 15-ig dönt a felvételről.

A képzéssel és a felvétellel kapcsolatos kérdéseket az alábbi elérhetőségeken lehet magyar és angol nyelven feltenni:
E-mail: diaszpora@reformatus-sp.sulinet.hu
Telefon:
Nagy-Baló Csaba igazgató +36-30-200-1136 magyar nyelven,
Demkó Ferenc szaktanár +36-20-516-6591 angol nyelven.

null