Ferences kistestvérek a középkori Magyarországon

Dátum:  február 17.
Időpont: 18:00
Helyszín:  Kapucinus Kolostor
32 rue Boissonade, 75014 Párizs

A francia nyelvű beszélgetés apropóját Marie-Madeleine de Cevins Confraternity, Mendicant Orders, and Salvation in the Middle Ages: The Contribution of the Hungarian Sources (c. 1270–c. 1530), című könyve adja, amely 2018-ban jelent meg a neves Brepols kiadónál.

Kean, a "bolgárok és szlávok hercege" halála a Chronicon Pictumban, 1358-1373, Forrás: Wikimedia Commons- Ismeretlen szerző

Kean, a "bolgárok és szlávok hercege" halála a Chronicon Pictumban, 1358-1373, Forrás: Wikimedia Commons- Ismeretlen szerző

Nem meglepő, hogy a Szent Ferenc által alapított rend már a 13. század elejétől kedvező fogadtatásra talált Magyarországon: tudjuk, hogy kezdetben az Árpád-házi királyok, később pedig a nemesek és a polgárok is aktívan részt vállaltak a ferences kolostorok alapításában és fenntartásában. Újabban azonban egy korábban sokáig mellőzött szempontra, a rendbe történő belépések és felszentelések adataira támaszkodva vizsgáljuk a rend történetét. A beszélgetés során mindenekelőtt feltárjuk a ferencesek történetét a korabeli Magyarországon, majd bemutatjuk a laikusok és a klerikus barátok közötti sajátos viszonyokat, végül pedig megpróbálunk magyarázatot találni arra, miért volt olyan sikeres Magyarországon a ferences mozgalom egészen az 1530-as évekig.

Foglalás: 01 40 64 59 36
A belépés ingyenes
Bővebb információ: bibliothequefranciscaine.org