Nemzetközileg elismert ECL-nyelvvizsga magyar nyelvből már Ljubljanában is

null

A 2021-es évtől Szlovéniában – a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke mellett – már a ljubljanai Liszt Intézetben is teljesíthető az Európai Unió által szorgalmazott European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL) keretében kidolgozott vizsgarendszer magyar nyelvi nyelvvizsgája.

Az Unió hivatalos nyelveire központilag kidolgozott és standardizált mérési rendszerben a Közös Európai Referenciakeret minősítése szerint magyar nyelvből A2, B1, B2 és C1 szinteken egyaránt tehető vizsga. Emellett a 12-14 éves korosztálynak elérhető a Junior A2 magyar vizsga is.

Az ECL-vizsgák minden szinten mind a négy nyelvi alapkészséget (olvasáskészség, beszédértés, íráskészség, beszédkészség) mérik. A vizsgák írásbeli és szóbeli vizsgarészből állnak így adva teljes képet a jelentkezők nyelvtudásáról. Mindkét vizsgarész teljesíthető helyben, a ljubljanai Magyar Kulturális Intézetben, ahol az ECL-vizsgarendszer szerint akkreditált vizsgáztatók felügyelik a vizsgák menetét.

A nyelvvizsga pontos felépítéséről, menetéről, a feladatokról részletes információk találhatók a vizsgarendszer honlapján, ahol mintafeladatok is letölthetők: https://eclexam.eu

A következő nyelvvizsgaidőpontok:

2021. december 3. (A2, B1, C1 és Junior A2) és 2021. december 4. (B2). Jelentkezési határidő: 2021. november 4. (csütörtök).

A jelentkezés történhet:

  • személyesen a Magyar Kulturális Intézetben a jelentkezési lap leadásával,
  • postai úton (a vizsgázó a jelentkezési lapot elküldi az Intézet levelezési címére),
  • az ECL vizsgarendszer honlapján található elektronikus jelentkezési lap kitöltésével.

A papíralapú jelentkezési lap letölthető az alábbi linkről: Itt (kattintás)

A jelentkezési laphoz minden esetben csatolni kell a vizsgadíj befizetéséről szóló bizonylatot, e nélkül a jelentkezés érvénytelen. (Online jelentkezés esetén a vizsgázók a bizonylatot e-mailben juttatják el a tecaj@lisztovinstitut.si címre.)

Aktuális vizsgadíjak a ljubljanai Liszt Intézetben:

Szint         Vizsgadíj

A2             Komplex 80 EUR
                 Részvizsga  50 EUR

B1            Komplex 100 EUR
                Részvizsga 60 EUR

B2            Komplex 120 EUR
                Részvizsga 70 EUR

C1           Komplex 140 EUR
               Részvizsga 80 EUR

A jelentkezés további részleteivel, feltételeivel kapcsolatban bővebb tájékoztatás olvasható az ECL vizsgarendszer tájékoztató oldalán: https://eclexam.eu/application-information/