Magyar szervezetek Ljubljanában

Magyarok Ljubljanában

A ljubljanai József Attila kultúregyesület


A ljubljanai József Attila Egyesületnek az a célja, hogy összekösse a szlovén fővárosban és a főváros tágabb környékén élő magyar vagy magyar származású embereket, akiknek fontos a magyar nyelv és a kultúra ápolása, valamint a nemzettársakkal való élő kapcsolat gondozása. A magyarsághoz egyéb módon kötődőket és az iránta érdeklődőket is szívesen látjuk összejöveteleinken.
Egyesületünkben érdekes programok széles kínálatával és rendezvények, összejövetelek szervezésével igyekszünk nyelvünket és kultúránkat ápolni. Az immár hagyományossá vált sikeres rendezvényeink közé tartozik a nyár eleji piknik, a költészet napi rendezvény és az évzáró közös vacsora. Évente csatlakozunk az első világháború emlékét őrző, országos szinten megrendezett krni menethez is. Gyermekek számára számos programot szervezünk, közéjük tartozik például a tavaszi és őszi tánc- és játszóház, valamint a közös mikulásvárás decemberben. A magyar nemzeti ünnepekről is minden évben megemlékezünk: március 15-én és az Aradi vértanúk napján a ljubljanai magyar nagykövetséggel karöltve ünneplünk, illetve emlékezünk.
Összejöveteleinkre a kisgyermekektől a nyugdíjasokig mindenkit szeretettel várunk. Szívesen látjuk a meghívottak családtagjait is, nemzeti hovatartozásuktól függetlenül.

Kapcsolataink: egyesulet.ljubljana@gmail.com, 040 747-321.


A ljubljanai délutáni magyar iskola


A ljubljanai József Attila Egyesület 2007 óta működtet egy délutáni magyar iskolát, ahol az egyesület tagjainak gyermekei és unokái hetente egyszer két tanóra keretében tanulhatják a magyar nyelvet, ismerkedhetnek a magyar kultúrával, illetve a főbb történelmi évfordulókkal. Az idei tanévtől énekórákat és zenei foglalkozásokat is bevezettünk. A tanítás helyileg a ljubljanai Livada Általános Iskolában van (OŠ Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2., Trnovo városrész) csütörtöki napokon 17.30 és 19.00 óra között. Négy, szakmailag jól felkészült oktató foglalkozik a gyerekekkel.
Az iskolát jelenleg 27 gyermek látogatja, az ötévestől a tizenöt évesig. Oktatóink a gyerekeket életkoruk és magyar nyelvtudásuk szintje szerint három csoportra osztották.
Az első iskolai csoportba az 5-7 éves korú gyermekek járnak, akik otthon magyarul beszélnek, illetve akik a családban használják a magyar nyelvet.
A második csoport a 6-11 éves korú gyermekeké. A csoportban a magyar írás és olvasás elsajátítására fektetik a fő hangsúlyt. A gyerekek többek között színjátszás keretében, mesék feldolgozásával és dramatizálásával is gyakorolják a nyelvhasználatot.
A harmadik csoportba a 11-15 éves korú gyermekek járnak, ők jól beszélnek magyarul, viszont íráskészségük és szövegértési készségük eltérő. Ebben a csoportban a tanulók fejlesztik szövegértési és íráskészségüket, gyarapítják meglévő szókincsüket, tökéletesítik nyelvtudásukat.
A csoportos énekfoglalkozások a magyar néphagyomány dalaira, körjátékaira épülnek. A hangszeres órákon saját élményen alapuló zenei játékok, improvizációk hangzanak el.

Az iskolás csoportok minden évben műsorral készülnek március 15-ére, amit a ljubljanai magyar nagykövetségen rendezett ünnepség keretében adnak elő. Egyúttal közösen, műsorral várjuk decemberben a Mikulást is. Az ünnepekre való készülés iskolánkban elősegíti a közösségi élmény megteremtését.
A 2017-2018-as tanévtől az óvodáskorú gyermekek számára is indítottunk csoportot. A foglalkozások ugyanott és ugyanabban az időpontban vannak, mint az iskolai oktatás és a 2-5 éves gyermekek vehetnek rajta részt. Az órákon a gyermekekkel a szülők vagy nagyszülők is jelen vannak, illetve jelen lehetnek. A gyermekek itt mondókák, kiolvasók és gyermekdalok segítségével ismerkedhetnek a magyar nyelvvel, illetve fejleszthetik tovább otthon szerzett anyanyelvi tudásukat.
Az iskolát rendszeresen látogató gyermekek számára igazoljuk az iskolába járást, így szüleik igényelhetik a „Szülőföldön magyarul” alapból járó anyaországi támogatást.

Elérhetőségek
Az iskolával kapcsolatos kérdéseit az egyesulet.ljubljana@gmail.com e-mail címen, vagy pedig a 040 747-321-es telefonszámon teheti fel.