Suomi ja unkari rinnakkain: suomalais-unkarilaisia kontrastiivisia tutkielmia

Alho Alhoniemi, István Nyirkos, Heikki Paunonen (toim.)
Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos, Turku, 125 s.
Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 38
ISSN 0356-8490
1991