Veszeli Lajos: A Balaton misztériuma

Dátum:  április 9. - május 17.
Időpont: 21:00
Helyszín:  galleria U
Kaisaniemenkatu 10, Helsinki

Veszeli Lajos: A Balaton misztériuma

Veszeli Lajos: A Balaton misztériuma, galleria U (Kaisaniemenkatu 10, Helsinki), IV.10–V.18.

A művész Európa egyik legkülönlegesebb édesvizű tava mellett él, műterme a mandulafákkal körülvett domboldalon van. Így vall egy írásában: „...Amikor először pillantottam meg a Balaton sima víztükrét és először üldögéltem merengve az ezüsthíd fényénél, nem gondoltam, hogy valaha rab leszek, az lettem, a Balaton a tó rabja. Rabul ejtett az a misztérium, amely évszázadok óta lebeg a tó körül, behatol a lélek legféltettebb zugába, leköti gondolataimat, hatósugara felperzseli mindennapjaimat. De hagyom magamat megadóan, mert itt élek ölelésében majd’ fél évszázada....”

Veszeli helsinki kiállításának címe: „A Balaton misztériuma”, meghatározó élményként hordozza magában a tó ezer arcát, örök sugárzását, változásaiban a roppant állandóságot. Ez a fénygazdag mediterrán tájék kezdetektől vonzotta az embert, pezsdítette, szárnyaltatta szellemét. Kelták, rómaiak, hunok, gótok, lombardok, pogány avarok, ősmagyar elődök hagyták itt beszédes emlékeiket.

Veszeli Lajos műveiből álló kiállítás nemcsak vizuálisan, hanem gondolatilag is pontosan felépített. A tárlat szellemi stációi nyomon követhetők. Külső érzéki élménnyel, impresszióval kezdődik, belső átélésen keresztül kristályosodik ki. A művész személyiségének és művészetének jellemvonása a panteisztikus természetszeretet. A képeket, síkplasztikákat szemlélve mi is térbeli és időbeli utazás részeseivé válhatunk. A festményeken uralkodik a fény, a végtelenség illúzióját keltve.

Veszeli Lajos lehelet-finom akvarelljeit szemlélve arra kapunk választ, hogy a táj lelke miként jelenik meg a képein. A víz méltósága, az égbolt tágassága egy-egy tárgy kikötő, stég, a parti növények intimitása mind vallomások tiszta emberi érzésekkel. Nagyméretű akvarelljei egy különös, a balatoni tájhoz kötődő áhítat-érzésbe lendítenek bennünket. A művész nemcsak festményeket, hanem tárgyakat, plasztikákat, illetve síkplasztikákat is készít. E tárgyak valójában az emberi lét és az őt körülvevő világ kövületei, lenyomatai. A kiállítást szemlélve nemcsak empirikus, hanem szellemi élmény birtokosaivá is válunk. A galériában végigsétálva mintha vizuális zeneművet hallgatnánk, közben megérzünk, megértünk valami alapvető dolgot magunkról, őseinkről, a „Pannon szellem”-ről.

Veszeli Lajos 1945-ben született. A Szombathelyi Tanárképző Főiskola rajz szakán diplomázott. Esztétika kiegészítő szakot végzett Budapesten. Tizenkét évig rajzolóművésze és képzőművészeti szerkesztője volt a Veszprémi Naplónak, felelős- és művészeti szerkesztője az Új Balaton irodalmi és művészeti folyóiratnak. 1992-től szabadfoglalkozású festőművész. Rendszeresen szerepel hazai tárlatokon. Számos külföldi városban volt önálló kiállítása. 11 évig évente két hónapot töltött Görögországban alkotómunkával.

http://www.veszelilajos.hu/html/index.php?lang=0