Magyarország a 2012-es Helsinki Könyvvásár díszvendége

Dátum:  október 25. - október 28.
Időpont: 09:00
Helyszín:  Balassi Intézet
Kaisaniemenkatu 10, 00100 Helsinki

Magyarország a 2012-es Helsinki Könyvvásár díszvendége


Magyarország a 2012-es Helsinki Könyvvásár díszvendége

Magyarország a 2012-es Helsinki Könyvvásár díszvendége 2012.10.25.–28.

 

A komoly hagyományokkal bíró, napjainkban is igen gazdag finn–magyar kulturális kapcsolatoknak köszönhetően Magyarországot hívták meg az idei Helsinki Könyvvásár díszvendégének. Nagy örömünkre szolgál, hogy ebben a megtisztelő figyelemben közvetlenül olyan – Finnország szempontjából kiemelt fontosságú – országok meghívását követően részesülünk, mint Svédország, Nagy-Britannia, Franciaország és Észtország. Jövőre Németország lesz a díszvendég.

A Helsinki Könyvvásárhoz kapcsolódva 13 magyar vonatkozású könyvet adnak ki Finnországban, ami örvendetesen nagy szám.

A Balassi Intézet által a Publishing Hungary program keretében szervezett könyvvásári megjelenés alkalmából – magyar és finn szakmai partnerekkel együttműködve – közel harminc magyar vendég kiutazására és szakmai bemutatkozására nyílik lehetőség. A Helsinki Könyvvásáron idén félszáz magyar vonatkozású program hozza közel Magyarországot.

 

Üzenet

A magyar díszvendégség mottója Unkari lähellä (Magyarország közel van). A mottóval nemcsak azt kívánjuk kifejezni, hogy a könyvvásáron Magyarországot és a magyar kultúrát elérhető közelségbe hozzuk a finn látogatók számára, hanem azt a gondolatot is hangsúlyozni akarjuk, hogy a két földrajzilag távoli országot gazdag kulturális kapcsolataink mindig is közel hozták, hozzák és hozhatják egymáshoz.

Bár a rokon finn és magyar nyelv több ezer év alatt annyira eltávolodott egymástól, hogy ma már nem értjük egymás beszédét, mégis könnyen szót értünk közös kulturális örökségünk, hasonló történelmi tapasztalataink és mentalitásunk, valamint egymás iránt érzett szimpátiánk miatt. Kulturális kapcsolataink gazdagsága, egymásra figyelésünk a könyvészetben is bemutatható, közös hagyományaink, a két nemzeti kultúra kapcsolódási pontjai könyvekben is megjelennek. A Helsinki Könyvvásáron a magyar díszvendégség ezt a kulturális és mentális közelséget, rokonságot kívánja kifejezni.

 

Fókuszok

A díszvendégség státusz lehetővé teszi, hogy kiemeljünk néhány fókuszt, amire a kiállított könyvek mellett beszélgetésekkel és egyéb kísérőprogramokkal is felhívjuk a figyelmet.

gyerekkönyvek, ifjúsági irodalom: a finn–magyar kapcsolatok jövője szempontjából stratégiai kérdés, hogy a fiatalabb nemzedékek is olyan pozitívan viszonyuljanak a „rokon" magyarokhoz, mint az idősebbek; a finn iskolákban párhuzamos zajló magyar témahét szinergiái is erősíti e fókuszt; a finn gyerekkönyvek sikeresek Magyarországon, fordított siker elősegítése kiemelt célRácz István: személye életműve az elmúlt évtizedek finn–magyar kapcsolataiban megkerülhetetlen, életműve sok szállal kapcsolódik a könyvekhez is; finn és magyar művészeti albumok szerkesztője, műfordító, könyvkiadást támogató „mecénás"; nem véletlen, hogy a finn–magyar kulturális kapcsolatok építői számára adomyányozott díjat is róla nevezték elnéprajz: a nyelvrokonság felemlegetése mellett tágabban is értelmezhetők közös kulturális gyökereink a néprajzi hagyomány által; finn és magyar néprajkutatók sikeres közös projektjei könyvészetileg bemutathatók; nemzetközileg egyedülálló magyarországi „Kalevala-kultusz" e kontextusban szintén értelmezhetőÖrkény István: születésének 100. évfordulója, a groteszk látásmód örökérvényű aktualitása, finnországi ismertsége, új kötetének megjelenése indokolja fókuszba állítását.

 

A magyar stand

A stand adottságai méltók a díszvendég státuszhoz, könnyen megközelíthető, a könyvvásár főbejárata és forgalmas pódiumok közelében. Innovatív, egyedi megjelenésre törekszünk az Ivanka Beton Design cégtől kapott berendezési elemek felhasználásával. A standon helyet kap két tájékoztató pult szóróanyagokkal, kerekasztal és hallgatóság számára 30 ülőhely standprogramok lebonyolításához, érintőképernyős installáció és képernyők vetítésekhez, gyereksarok, valamint természetesen sok-sok könyv: tematikus, sziget elrendezésű polcokon könyvújdonságok, védett elhelyezéssel könyvritkaságok és művészkönyvek.

 

Megnyitó

A Könyvvásár megnyitóján Magyarország képviseletében Balog Zoltán miniszter tart beszédet. A megnyitón Lukács Miklós és Dresch Mihály duója nyújt zenei élményt.

 

A magyar stand programjai

A Magyarországról kiutazó írók és szakemberek, illetve a magyar irodalom finnországi megismertetésében eddig is fontos szerepet vállaló finn fordítók, irodalmárok, kiadói szakemberek és írók részvételével változatos témájú beszélgetéseket szervezünk. A Könyvvásár látogatói a négy nap során közel félszáz magyar vonatkozású programra látogathatnak el.

A finn iskolákban rendezett iskolai magyar témahéthez kapcsolódóan kb. 5.000 gyermek számára szervezünk játékos feladatokat, könyvbemutatókat, vetítéseket.

A Helsinki Egyetem hungarológiai képzésében részt vevő tanárok és hallgatók segítségével a stand látogatói néhány perc alatt szerezhetnek alapvető magyar nyelvi ismereteket.

 

Pódiumbeszélgetések

A Helsinki Könyvvásár hagyományainak megfelelően pódiumbeszélgetéseket elsősorban a megjelenő könyvújdonságok számára biztosítanak. Emellett a díszvendégség koncepciójához kapcsolódó két tematikus beszélgetésre is lehetőség nyílik.

Kondor Vilmos: Budapest Noir (Tammi)

Spiró György: Tavaszi Tárlat (Avain)

Papp Sándor Zsigmond: Semmi kis életek (Siltala)

Kirsi Kunnas – Reich Károly: Fura ABC (WSOY)

Molnár Ferenc: Pál utcai fiúk (Otava)

Weöres Sándor: Elveszett napernyő – válogatott versek (WSOY)

Örkény István: 100 egyperces novella (Atena)

Ristiaallokossa – esszék a magyar irodalomról (Avain)

Csaplár Vilmos: Hitler lánya (WSOY)

Esterházy Péter: Hahn-Hahn grófnő pillantása (WSOY)

Esterházy Péter és Forgó Léda beszélgetése (Goethe Institut szervezésében)

Finn és magyar könyvkiadók beszélgetése (FILI szervezésében)

Rácz István és a finn–magyar kulturális kapcsolatok

Néprajzi hagyományaink és kapcsolataink a 21. században

 

Kiállítások

A díszvendég ország számára biztosított kiállítási felüleken a Magyar Művészkönyvalkotók Társaságának műalkotásai, Hoppál Mihály eurázsiai sámánokról készített könyveinek művészi értékű fényképei, valamint az albumai révén mindkét országban ismert Timár József finnországi és magyarországi természetfotói kerülnek bemutatásra. A magyar standon minikiállítás látható magyar Kalevalákból és Rácz István albumaiból, műfordításaiból.

 

A Publishing Hungary program a Balassi Intézetben

A Nemzeti Kulturális Alap Publishing Hungary programja Magyarország nemzetközi könyvvásári megjelenését támogatja 2012 és 2014 között. A program elsődleges célja a magyar könyvkultúra, a magyar szépirodalmi és tényirodalmi művek népszerűsítése, megismertetése a nemzetközi szakmai és olvasóközönséggel.

A programot a Balassi Intézet szervezi, amely kiemelt szerepet játszik Magyarország kulturális diplomá­ciájának alakításában. Irányító szerv­ként koordinálja és összefogja a külföldi magyar intézetek tevé­kenységét. Világszerte 17 ország­ban 19 magyar intézet, valamint hat országban szakdiplomaták képvi­selik immáron több mint nyolcvan éve a magyar kulturális és oktatás­politikát. Bécsben, Berlinben, Pá­rizsban, Rómában és Moszkvában ezek az intézetek egyben Collegi­um Hungaricumok, a nemzetközi magyar tudományosság külföldi jelenlétének fontos bástyái. A finn–magyar kulturális kapcsolatok hagyományai és sokszínűsége indokolta, hogy 1980-ban Helsinkiben is megnyíljon a Magyar Kulturális és tudományos Központ, amely a 2012-es Helsinki Könyvvásár magyar díszvendégségének progrjamjait is szervezi.

 

Partnereink

Magyarország Külügyminisztériuma, Helsinki Magyar Nagykövetség

Finnugor Népek Világkongresszusának Magyar Nemzeti Szervezete

Magyar Művészkönyvalkotók Társasága

Ivanka Beton Design

Magyar Turizmus Zrt.

Finn–Magyar Társaság / Suomi-Unkari Seura

FILI – Finnish Literature Exchange

Helsinki Egyetem magyar szak / Helsingin yliopiston Fennougristiikan laitos

finn kiadók: WSOY, Otava, Tammi, Avain, Atena, Siltala

Finn Nemzeti Színház / Suomen Kansallisteatteri

Finn Rádió és Televízió / YLE – Yleisradio Oy

Goethe-Institut Helsinki