Tevékenységünk

A kulturális diplomácia kiemelt területe a külföldi egyetemeken működő hungarológiai – más megnevezéssel magyarságtudományi – képzések támogatása, amelyek a magyar irodalom, művelődéstörténet, történelem, a magyar tudósok és művészek bemutatásával közvetítik a magyar kulturális értékeket, és elősegítik kultúráink és nemzeteink kölcsönös jobb megértését. A hagyományosan nyelvészeti, illetve filológiai profillal alapított szakok az utóbbi évtizedek igényeire reagálva új tudományterületek felé is nyitottak, interdiszciplináris szemléletük dominánsabbá vált.

E tevékenysége keretében a KKM felügyeli és működteti a vendégoktatói hálózatot, illetve a Klebelsberg Kuno-ösztöndíjakat, valamint a tárcánál működik a magyar mint idegen nyelvi és származásnyelvi módszertani központ.

Klebelsberg Kuno-ösztöndíjak

Hungarológiai ösztöndíjunk három területen is támogatja a magyarság szellemi értékeinek megőrzését. Évente három pályázati felhívásunk jelenik meg a Klebelsberg Kuno-ösztöndíj keretében, három különböző céllal:

  • Kutatók számára: pályázati lehetőséget kínálunk azon tudományos tevékenységek támogatására, amelyek a magyar nyelv és kultúra külföldi írott és tárgyi emlékeinek (hungarika) feltárására és megőrzésére irányulnak a külföldi múzeumokban, levéltárakban, illetve könyvtárakban.
  • Tehetséges külhoni magyar egyetemisták részére: pályázati lehetőséget kínálunk a kutatói munka végzésére, ami tehetségük kibontakoztatását, tudományos pályafutásuk előkészítését szolgálja.
  • A diaszpórában és szórványban működő hétvégi magyar iskolák tanárai részére: pályázati lehetőséget kínálunk módszertani konferenciánkon való részvételre, hogy magyarországi továbbképzésünkön módszertani és magyar nyelvvel kapcsolatos tudásukat gazdagíthassák.

A beérkezett pályázatokat szakmai bírálóbizottság értékeli.

Magyar mint idegen nyelv oktatás

Magyar mint idegen nyelvi és származásnyelvi módszertani központként szorosan együttműködünk a külföldi és hazai egyetemek hungarológiai műhelyeivel, részt veszünk az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Károli Gáspár Református Egyetemen folyó magyar mint idegen nyelvi tanárképzésben, továbbá konferenciákat, továbbképzéseket szervezünk a magyar mint idegen nyelv és hungarológia oktatásának témájában. Éves vendégoktatói konferenciánkon kívül rendszeresen megrendezzük a szélesebb közönséget megszólító Magyar mint idegen nyelv napját is, amely szintén fontos szakmai lehetőséget biztosít a hungarológusok és a magyar mint idegen nyelv tanárai számára.

A Központ a diaszpórában és a szórványban élő magyaroknak, valamint a hétvégi magyar iskoláknak és egyesületeiknek nyújt szakmai segítséget a gyerekeknek készült, játékos oktatást ösztönző Balassi-füzetek kiadásával, valamint a magyarországi és külföldi tanár-továbbképzések szervezésével.

A terület THL2 című szakfolyóirata több mint 15 éves múltra visszatekintve jelentet meg tanulmányokat a hungarológia és a magyar mint idegen nyelv oktatásával kapcsolatos kutatásokról, illetve módszertani tapasztalatokról.

Mi a közös a gyufában, a golyóstollban és a Rubik-kockában?

Mindegyik magyar találmány. Ismerje meg jobban a magyar innováció múltját, jelenét és jövőjét a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem által készített és a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával létrejött kisfilmből.