THL2

Szakfolyóirat magyar mint idegen nyelv tanárok számára

A THL2 folyóirat 2005-ös indulásától kezdve jelentet meg tanulmányokat a hungarológia és a magyar mint idegen nyelv oktatásával kapcsolatos kutatásokról, illetve módszertani tapasztalatokról.

A szakfolyóiratban kontrasztív és funkcionális nyelvészeti kérdésekkel, nyelvoktatással, műfordítással, az interkulturális kommunikációval, illetve az egyes külföldi tanszékek hungarológiai műhelyeinek történetével, életével kapcsolatos írásokat találhatnak az olvasók, valamint friss információt, recenziókat a terület művelőinek érdeklődésére számot tartó új könyvekről, kiadványokról.