Emlékhelyek

Magyar kulturális emlékek

A Külgazdasági és Külügyminisztérium 2017 óta biztosít forrást hazánk gazdag történelmi emlékezetének fenntartásához a szerte a világban található történelmi, kulturális emlékeink megőrzésével, megújításával és új emlékhelyek felállításával. A támogatandó projektekről a külképviseletektől beérkezett javaslatok alapján születik döntés.

Az elmúlt négy évben összesen 105 000 000 forintot fordítottunk meglévő emlékhelyeink felújítására, illetve új emlékhelyek létrehozására. Az összegből összesen 86 projekt valósult meg számos országban.

Néhány példa a korábbi években megvalósult és folyamatban lévő projektek közül (a teljesség igénye nélkül):

 • Hozzájárulás a házsongárdi temető magyar történelmi sírhelyeinek felújításához; Románia
 • A toporci Görgey-kastély tetőszerkezetének felújítása; Szlovákia.
 • Rodostói Rákóczi Múzeum külső felújítása; Törökország.
 • A sumeni Kossuth Lajos Emlékház és a szmoljani Nagy László Emlékház felújítása; Bulgária.
 • Báthory István-emléktábla állítása Valkában; Lettország.
 • Báthory címerkő másolatának átadása a Vilniusi Nagyhercegi Palota Múzeumnak; Litvánia.
 • A vaskapui Széchenyi-emléktábla újraállítása; Románia.
 • Emléktábla Ormai (Auffenberg) Norbert 1848-as honvédezredes, a vadászezredek szervezője és főfelügyelője, az első aradi vértanú szülőházán Dobřanyban; Csehország.
 • Farkas Márton 1848-as szabadságharcos sírhelyének felújítása Melbourne-ben; Ausztrália.
 • Gróf Széchenyi Ödön pasa, a professzionális török tűzoltóság megalapítója sírjának, valamint Szilágyi Dániel antikvárius sírjának felújítása az isztambuli Feriköyi temetőben; Törökország.
 • Közreműködés Marton László szobrászművész Liszt Ferenc mellszobrának felállításában a szentpétervári Állami Filharmónia épületében; Oroszország.
 • A Belgrádi Egyetem Gyógyszerészeti Múzeuma gyűjteményében található, az 1885-ben megnyílt verseci, Szent István gyógyszertárból származó berendezés felújítása; Szerbia.
 • Liszt Ferenc-emléktábla állítása a rigai Dómban; Lettország.
 • A gyulafehérvári Római Katolikus Teológia udvarán található Lépes György XV. századi műemlék emlékkeresztjének állagmegóvása; Románia.
 • Báthory András bíboros, warmiai püspök kalapja (XVI. századi festett faszobor) felújítása Fromborkban; Lengyelország.
 • Közadakozásból felállított sao pauló-i millecentenáriumi emlékmű felújítása; Brazília.
 • A torontói Budapest Parkban található kopjafák felújítása; Kanada.
 • Kossuth Emília New York-i síremlékének, valamint Wigner Jenő Princetonban található sírjának felújítása; Egyesült Államok.
 • Hozzájárulás a clevelandi Magyar Kultúrkert (szoborpark) állagmegőrzéséhez; Egyesült Államok.
 • Benedek Elek-emléktábla felállítása Altorján, a Vajna Kúrián; Románia.
 • A „Patrona Hungariae négy magyar szenttel” című festmény restaurálása (ismeretlen XVII. századi mester munkája); Vatikán
 • Emléktábla állítása Valenciában Árpádházi Jolánta, Aragónia királynéja tiszteletére; Spanyolország.
 • A massagnoi székelykapu felújítása; Svájc.
A kiemelten fontos törökországi magyar emlékhely, a Rodostói Rákóczi Múzeum külső homlokzatának felújítása a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával valósult meg 2019-ben.

A kiemelten fontos törökországi magyar emlékhely, a Rodostói Rákóczi Múzeum külső homlokzatának felújítása a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával valósult meg 2019-ben.