Kihívások és válaszok a Dunán

Magyarország és a dunai hajózás a két világháború között

Dátum:  május 31. - szeptember 4.
Időpont: 15:00
Helyszín:  Dimitrie Leonida Műszaki Múzeum
Bukarest, I. Károly park
Rusze 1937, Az MFTR ERZSÉBET KIRÁLYNÉ (1896) gőzhajó Rusze kikötőjében hátul.

Rusze 1937, Az MFTR ERZSÉBET KIRÁLYNÉ (1896) gőzhajó Rusze kikötőjében hátul.

Az elmúlt években a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeummal közösen több kiállítást mutattunk be Bukarestben és más romániai helyszíneken, melyek a magyar közlekedés történelmét elevenítették fel, mint a Kalandra fel! Budapest–Konstantinápoly túraút, 1912 című kiállítás az autózásról, a Kisföldalatti 125 című kiállítás budapesti millenniumi földalattiról, illetve a Dunai hajózás története című kiállítás a dunai gőzhajózás kezdeteiről.

Újpest 1941, A MAGYAR TENGERÉSZ (1943) tengeri áruszállító motorhajó hajócsavarja.

Újpest 1941, A MAGYAR TENGERÉSZ (1943) tengeri áruszállító motorhajó hajócsavarja.

Az idei kiállítás az első világháborút követően a dunai hajózásban bekövetkezett jelentős változásokat mutatja be, amikor nemcsak új (Nemzetközi Duna Bizottság / Comitée Internationale du Danube. CID) és újraalkotott szabályozó testületek (Európai Duna Bizottság. CED), hanem új állami (csehszlovák, jugoszláv) és nem állami hátterű (angol, francia, belga, osztrák stb.) hajózási társaságok alakultak, valamint a korszak a motorizáció és olajszállítás előretörése révén műszaki értelemben is nagy kihívások elé állítottak a part menti államok kormányait és befektetőit. A trianoni Magyarországnak az új versenyhelyzetben újra kellett pozícionálnia magát, melyet a jelentős hátrányok ellenére sikeresen oldott meg. Ugyanakkor az 1930-as évek politikai változásai kihatással voltak nemcsak a magyar, hanem minden part menti állam dunai szállításban elfoglalt pozíciójára. 

A Bayerischer Lloyd, az MFTR, a DDSG uszályai, valamint az SDG Berta nevű uszálya kötelékben 1935-ben.

A Bayerischer Lloyd, az MFTR, a DDSG uszályai, valamint az SDG Berta nevű uszálya kötelékben 1935-ben.

A kiállítás öt tematikus és ugyanakkor kronologikus egységben mutatja be a dunai hajózásban az 1920 és 1945 között megmutatkozó kihívásokat és a válaszokat, archív fotók, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum által rendelkezésre bocsátott hajómodellek segítségével, melyek kiegészülnek a bukaresti Dimitrie Leonida Műszaki Múzeum tulajdonában levő, a kiállítás témájához kapcsolódó múzeumi tárgyakkal.

Csepeli petróleumkikötő 1938, Az ADT WALTER SCOTT nevű tankuszálya.

Csepeli petróleumkikötő 1938, Az ADT WALTER SCOTT nevű tankuszálya.

A kiállítás kurátora: Tinku-Szathmáry Balázs

A kiállítás szeptember 4-ig tekinthető meg Bukarestben, ezt követőn Tulceán, Galacon, majd Szörényváron nézhetik meg az érdeklődők.

null