A Magyar Diplomáciai Akadémia pályázatot hirdet

null

A Magyar Diplomáciai Akadémia pályázatot hirdet a diplomáciai pálya iránt érdeklődők számára Diplomataképző Programjára, amelyet a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakmai együttműködésének keretében valósít meg.

A Programba jelentkező és felvételt nyerő hallgatók az első félévében (szeptember–január) elméleti és gyakorlati kurzusokból álló képzést végeznek el, míg a második félév során (február–június) a Külgazdasági és Külügyminisztériumban, illetve magyar külképviseleteken teljesítenek szakmai gyakorlatot. A KKM a Programot sikeresen elvégző résztvevők számára – a rendelkezésre álló státuszok fényében – álláslehetőséget kínál a minisztérium állományában.

A Diplomataképző Program időtartama: 2023. szeptember 1. – 2024. augusztus 31.

A résztvevők havi nettó 275.000 forint ösztöndíjban részesülnek.

A felvételi eljárás többfordulós, amelynek része egy kétnyelvű (angol és magyar) írásbeli vizsga, kompetenciavizsgálat és egy szóbeli elbeszélgetés.

Pályázati feltételek:

magyar állampolgárság;
cselekvőképesség;
büntetlen előélet;
felsőfokú angolnyelv-tudás és további legalább egy idegen nyelv középfokú ismerete;
felsőfokú végzettség (melyet legkésőbb a program kezdéséig kell megszerezni);
hozzájárulás nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához.
A pályázat benyújtásának módja: pályázni csak elektronikus formában, a Magyar Diplomáciai Akadémia honlapján (www.magyardiplomaciaiakademia.hu), az alábbi dokumentumok feltöltésével lehet:

két oldalt nem meghaladó önéletrajz;
4000 karaktert nem meghaladó, angol nyelvű motivációs levél;
nyelvtudást igazoló okiratok (amennyiben rendelkezésre áll).
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 14. (vasárnap)

Kapcsolat és további információ:

· info.mda@mfa.gov.hu

· magyardiplomaciaiakademia.hu

· facebook.com/DiplomaciaiAkademia