Feldarabolt nemzet – A 1920-as trianoni szerződés a magyar költészetben

null

Feldarabolt nemzet – A 1920-as trianoni szerződés a magyar költészetben - antológia

Az 1920-as első világháborút lezáró békeszerződés, amelyet a Versailles-i Trianon-palotában írtak alá, öt részre osztotta Magyarországot, szétszakítva a családokat és barátokat. Ez az antológia a válogatott, angol nyelvre lefordított, kiemelkedő magyar költők által írt versek révén emlékezik meg a tragikus eseményről.

Válogatta és szerkesztette Bertha Csilla és Kodolányi Gyula.

Bíró Zoltán magyar válogatása alapján.

Kiadta a Magyar Szemle és a Batthyány Lajos Alapítvány, Budapest, 2019, 215 oldal

„Az antológia jelentős költők figyelemre méltó gyűjteménye, amely először érhető el korabeli angol nyelvű fordításokban. A költők száz éven át, ahogy elődeikhez hasonlóan  szörnyű körülmények között éltek, de ugyanazokat a nemzeti értékeket képviselték, mint Babits, Kosztolányi művei Móricz, majd később József Attila és Illyés Gyula.  Elvekhez hűen, elhatározták, hogy soha nem hagynak fel az együttműködési lehetőségek keresésétől Közép-Európában. Folyamatosan a kulturális kapcsolatok ápolására törekednek a Duna-völgy mentén. Miért is kellett volna hallgatniuk arról, amit a történelem keservesen tragikus fordulatának éreztek?"

Pomogáts Béla, 1996