Száraz Marika: Időtlen pillanat

Modern falikárpitok – Fine art – Textil tervezés

Dátum:  március 16. - április 29.
Időpont: 09:00
Helyszín:  Magyar Kulturális Intézet, Brüsszel
Treurenberg 10, 1000 Brüsszel
Visszaverődések

Visszaverődések

Száraz Marika

1968-tól a Budapesti Iparművészeti vállalatnál gobelin szövőként dolgozott, többek között Domanovszki Endre, Hinz Gyula tervei után szőtt. 1975-ben Brüsszelbe költözött, itt szobrászatot és textil restaurációt tanult, majd az ENSAV de la Cambre egyetemen Master fokon diplomázott. Ezután belga ösztöndíjjal a San Francisco-i John Fitzgerald Kennedy egyetemen egészítette ki tanulmányait. 

Száraz Marika kárpitszövésben szerzett tapasztalatai az egész alkotói életére hatottak, az egyetemi évek alatt a szőtt anyag felülete és forma közötti kapcsolat lett a fő kutatási témája. Egy új technikát kísérletezett ki, ami lehetővé teszi, hogy a kárpit alakzata végtelen lehetőségben módosuljon, mind lekerekített vagy szögletes formában. A forma változtatásával a szövött anyag meghatározott párhuzamos vonalai irányt változtatnak, a fény visszaverődése révén a szövésfelület, a kárpit szerkezete módosul, így a forma és a felszín közötti kapcsolat vált az érdeklődése fő tárgyává. 

„Az alkotás, a tervezés olyan állapot, amelyben az egyik lépés hozza a másikat. Egyik munkafázis terel a másik felé. Felébred a kíváncsiság, új kérdéseket teszek fel, minden lépés egy új ismeretlent tár elém.”

Like a bridge over

Like a bridge over

„A szövés folyamata egy időtlen pillanat, amelynek nincs se kezdete se vége. Lineáris, egyik sor szüli a másikat. A monoton, ritmikus mozdulatok beleolvadnak a jelenbe, elmosódik a világ körülöttem, a tudatállapotom módosul, az időn és a téren kívüli távolabbi síkra terel, kiterjedek. Gondolataim, érzelmeim beágyazódnak, és eggyé válok az anyaggal. A lineáris alkotás, és a geometrikus fekete formák valahol egy kommunikációs, vagy írásos jelenségre emlékeztetnek, egy elvont világ és az anyag valósága között, egy univerzális nyelvezet.
A kifejezésmód lényege az egyszerűség komplexitása. Sokan vagyunk művészek, akik az ábrázolás helyett egy messzebbre való törekvéssel, belső indíttatásból a végtelenséget keresi és szeretné a saját módján bemutatni. Azt, amit nem lehet másképp kifejezni csak az elemek leegyszerűsítésével, amig eljutunk a lehető legutolsó lehetőségig. És ebben a végtelenségig leegyszerűsített formában hirtelen megpillantjuk azt, amit már kimondani nem lehet csak érezni, megérezni.”

Tapestry2

Tapestry2

Az aktuális korlátozások értelmében április 25-ig nem szervezhető tárlatvezetés.

A kiállítás nyitva van
hétfőtől csütörtökig 10 és 17 óra között (utolsó belépés 16.30),
pénteken 10 és 15 óra között (utolsó belépés 14.30)

Csak regisztráció esetén: info@bmki.be

Munkák elemzése az alkotó szavaival

Like a bridge over
Nagyon tetszik az a gondolat, miszerint "aki nem halad előre, az hátrál." Világosan tükrözi a külvilággal való szoros kapcsolatunkat. Aki nem képes alkalmazkodni, az gátolja és lelassítja a közös fejlődést. A túlélés érdekében az emberiségnek el kell fogadnia, hogy kölcsönös függőségben élünk. Az egyetlen megoldás az emberi jólét és a fejlődés érdekében csak az együttműködés lehet, az hogy másokat elfogadva és tiszteletben tartva, harmóniában éljünk egymással és a környezetünkkel. Ez a kárpit az összhang és egymásrautaltság szellemében jött létre. Az ismétlődő elemek egységet alkotnak a nyugalom és harmónia érzését keltve. A ritmikusan visszatérő hullámok a légzés vagy a szívverés szabályos ritmusát jelképezik, ami folyamatosan, egyenletesen halad előre a végtelenség felé.

Ensemble / Együtt
A mű a koncepciója alapján a rugalmasság és a merevség kiegészítő jellegére hívja fel a figyelmet. Az én elgondolásom szerint a látszat ellenére a rugalmas anyagok több erővel rendelkeznek mint a merevek. A lágy anyag alkalmazkodó, védelmet ad, eltakar. A merev anyag hajlíthatatlan, törékeny. Es ez az emberi természetre is jellemző. Ebben a szellemben alkottam az „Együtt” című munkámat. A fém rúd a kompozíció integrált része, de csak vizuális szempontból és nem funkcionálisan. Ugyanis a megszokott elmélettel ellentétben nem a merev tartja össze a két lágy felületet, hanem a szövött kárpit tartja a rudat. A két részből álló kárpit az összetartást, egyesülést szimbolizálja. A pozitív és negatív pólus jelenléte a harmóniát, kiegészülést, érzékelteti, vagyis a teljességet.

Mélység/ Profondeur
Ez a kárpit egy elképzelt mélységbe invitálja a nézőt azzal a céllal, hogy az átutazás tapasztalata által megtisztulva elérkezzen a világosságra, ahol nincs több kétely és félelem, csak az átölelő bizonyosság.

Kupok /Cônes
Ezt a munkát geometriai formák és jelek ihlették, mint a piramis, a kúp vagy a spirál, melyeket gyakran találunk az ősi kultúrák maradványain és műtárgyain is. A szimbolikus formák és számok szakrális dimenziókhoz kapcsolódnak, áthálózva a makrokozmikus és a mikrokozmikus világokat. Ami a kúp az ókori művészet és építészet egyik legtitokzatosabb emblémája, amely a lehető legmagasabb fokú szellemi ébredésre utal.

Örvény / Vortex
VORTEX: A létfontosságú és kreatív erő
Minden bolygónak több Dirannája van. A Diranna nyílások az időtlen alagutakba vezetnek, amelyek lehetővé teszik, hogy az univerzumban bárki a fénynél gyorsabban utazhasson egyik pontról a másikra. Ezek a féreglyukak ahol az idő fogalma nem létezik, bizonyos értelemben űrutak, és lehetővé teszik az Univerzumban nagy távolságok megtételét, az egyik bolygóról a másikra való eljutást, két pont közötti utazás jelentős csökkentését a hagyományos utazáshoz képest.