Szalay-Berzeviczy Attila: A NAGY HÁBORÚ SZÁZÉVES NYOMÁBAN

Könyvbemutató és fotókiállítás

Dátum:  november 10.
Időpont: 18:00
Helyszín:  Liszt Intézet Brüsszel
Treurenberg 10, 1000
null

A történelem folyamán minden háborúnak volt saját neve. Kivéve annak, amelyikről Szalay-Berzeviczy Attila kétkötetes könyve szól. Ezt nemes egyszerűséggel úgy hívták: a nagy háború. Az emberiség történetének első nagyszabású globális katonai konfliktusa számos tanulsággal szolgál még a jelenkor számára is. Éppen ezért az 1914–1918-as eseményeket fontos ismernie mindenkinek. Annál is inkább, mert az első világháború okainak, körülményeinek és következményeinek a megértése segíthet elkerülni a harmadik világháborút.

A nagy háború ötvenkét hónapig tartott, s több brit, bolgár, francia, magyar, olasz, osztrák és török katona halálát okozta, mint bármely más konfliktus a történelem során. Örökre megváltoztatta a világot, és utat nyitott a 20. századnak: elhozta a brit és a francia gyarmatbirodalmak alkonyát; olyan új, független államokat teremtett, mint Ausztrália, Új-Zéland, Kanada, Írország vagy Lengyelország; véget vetett az Osztrák–Magyar Monarchiának, a Német, az Orosz és az Oszmán Birodalomnak; világhatalmi helyzetbe segítette az Egyesült Államokat; és életre hívta a Szovjetuniót, Jugoszláviát, Csehszlovákiát, Nagy-Romániát, valamint az átalakuló Közel-Kelet új államait. A legfőbb következménye pedig a kapitalizmus, a fasizmus és a kommunizmus húszas évektől bekövetkező kegyetlen versengése lett, amely egy még pusztítóbb világméretű konfliktusnak ágyazott meg. E hatalmas léptékű változások fényében nem csoda, ha száz évvel később a nagy háború öröksége ma is része a mindennapi életünknek.

A könyv

Szalay-Berzeviczy Attila kétkötetes könyve a nagy háború történelmi eseményeit meséli el a centenárium alkalmával, 2014 és 2021 között a világ ötvenhét országban készített fotói segítségével. A könyv nem csupán tartalmában tér el és jelent újdonságot az összes korábban megjelent első világháborús könyvhöz képest, de egyben megismételhetetlen is.

A szerző

Szalay-Berzeviczy Attila közgazdász és tőkepiaci szakember, több mint 30 évnyi felső vezetői tapasztalattal az osztrák és közép-kelet európai bankrendszerben. 2004 és 2008 között a Budapesti Értéktőzsde elnöki tisztét töltötte be, majd a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével tüntette ki Sólyom László köztársasági elnök, amelyet a magyar értékpapírpiac és nyugdíjrendszer fejlesztéséhez való hozzájárulása elismeréseként kapott.

2012 óta professzionális fotográfusként és amatőr történészként a Historical Military Photos nevű vállalkozása keretében első és második világháborúval kapcsolatos fényképeket készít a francia Beaches of Normandy Tours számára. Az 1914–1918 közötti időszak iránti érdeklődése akkor vált igazán intenzívvé, amikor közelebbről megismerte ükapja, Berzeviczy Albert és unokatestvére, Berzeviczy Béla háború alatti életének részleteit. Albert, aki akkoriban a Magyar Tudományos Akadémia elnökeként és Tisza István miniszterelnök barátjaként jó rálátással és befolyással bírt a Monarchia politikai életére, határozottan és nyilvánosan is ellenezte a Szerbia elleni hadüzenetet, attól tartva, hogy az majd az általa hőn szeretett dualista állam felbomlásához vezet majd. Béla ezt követően magas rangú katonatisztként a háború első napjától az utolsóig Galíciában, Erdélyben, az Isonzónál és a Piavénál vezényelte ütközetbe a katonáit.

Amikor Attila 2013-ban Budapestről hosszú évekre Bécsbe költözött, még erősebb késztetés munkált benne, hogy jobban megértse az Osztrák–Magyar Monarchia bukásának okait. Erős indíttatást érzett, hogy valahogyan ő is hozzájáruljon a nagy háború centenáriumához. 2014 áprilisában kezdett el dolgozni ezen a kétkötetes könyvön, mely angol nyelven a nemzetközi könyvpiacon is elérhető.