Muzslay István Munkássága

Könyvbemutató

Dátum:  október 25.
Időpont: 17:00
Helyszín:  Balassi Intézet
1000 Brüsszel, Treurenberg 10.
null

2018. október 25. 19 óra - Balassi Intézet

Kiss Ulrich jezsuita szerzetessel Csonta István, a könyv szerkesztője - a leuveni Katolikus Kolléguium igazgatója - beszélget.

Regisztráció

null

2017-ben, a jeles közgazdász halálának 10 évfordulóján, Muzslay István munkássága címmel jelent meg a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium kiadásában a jezsuita és tudós életművét bemutató kötet. A kommunista fordulat után nevét, valamint a gazdasági szereplők társadalmi felelősségvállalásáról, a gazdaságban is szükséges erkölcsi rendről szóló tanításait egész generációk nem ismerhették meg, mert személye persona non grata lett. Hasonlóan annyi más kiváló tudóshoz és politikushoz ő is mindjárt a második világháború után emigrációba kényszerült. Belgiumban talált második otthonra. Leuvenben a Mindszenty ház vezetője, a későbbi Collégium Hungaricum igazgatója és a Leuveni Katolikus Egyetem Alkalmazott Közgazdaságtan Karának professzora, számos belga kitüntetés – köztük a Lipót-rend – birtokosa lett. Munkásságát II. János Pál pápa azzal ismerte el, hogy kinevezte a Társadalomtudományok Pápai Akadémiájának tagjává. Muzslay István a Magyar Örökség-díjat a magyarság körében végzett áldozatos munkájáért szülőhazájában 2005-ben kapta meg. Saját bevallása szerint azonban legjobban annak örült, hogy szülőfaluja – Bajót – közvetlenül a rendszerváltás után díszpolgárává választotta.

A Csonta István által szerkesztett kötet több a tudós közgazdaságtan elméletének bemutatásánál: laudáció és egyben tisztelgés Muzslay István emberi nagysága előtt. Míg a könyv első négy tanulmánya a tudós nézeteit rekonstruálja, addig a második tematikai egység visszaemlékezések gyűjteménye. Emlékkönyv, amelyet azok írtak, akik kapcsolatban álltak vele, s ezek a papírra vetett emlékek többet nyomnak a latban, mint bármelyik állam kitüntetése. Ők a leuveni diákok különböző generációi, akik Muzslay atyának köszönhették életük egy-egy termékeny fordulatát.

A teljesség igénye nélkül hozunk példát arra, hogy már a kötet szerzőinek névsora is önmagáért beszél. Csonta István, a szerkesztő jelenleg a leuveni Collégium Hungaricum rektora, Baritz Sarolta Laura jelenleg a Sapientia Hittudományi Főiskola oktatója, Horváth Alice az Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanára volt, Kőrösi István a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense, az MTA főmunkatársa, Sárvári Balázs a kötetet megjelentető Jezsuita Szakkollégium rektora, a Corvinus Egyetem oktatója, Trautmann László ugyanitt a Mikroökonómia tanszék vezetője, a Köz-Gazdaság folyóirat főszerkesztője. Ajánlást a könyvhöz Kocziszky György egyetemi tanár, közgazdász, a Monetáris Tanács tagja írt.