Kodály 140 - Ránki Fülöp zongorahangversenye

Dátum:  december 7.
Időpont: 17:00
Helyszín:  Pozsony, Prímási palota, Tükörterem
Prímás tér

A Liszt Intézet Pozsony szeretettel meghívja Önt Kodály Zoltán emlékhangversenyére
Összeállította, előadja:
RÁNKI FÜLÖP
MMA-ösztöndíjas zongoraművész
A rendezvény a Magyar Művészeti Akadémia és a MICROCOMP támogatásával valósul meg.

Meghívó

Meghívó

Az elsősorban kórusművek és nagyszabású zenekari–oratorikus alkotások szerzőjeként számon tartott Kodály Zoltán (1882–1967) kifinomult kamaraművek, szenvedélyes dalok és modernista zongoradarabok komponistájaként kezdte pályáját. Utóbbi művei – az op. 3-as Kilenc zongoradarab (amely eredetileg a Zongoramuzsika címet viselte és a később önállósuló Valsette-tel együtt tíz tételből állt), valamint az op. 11-es Hét zongoradarab – 1907 és 1918 között keletkezett. E zongoraművek az ifjú és ekkor még avantgardista szerzőként számon tartott Kodály elementáris zenei élményeit dokumentálják. Egyrészt a magyar népzenével való találkozást 1905-ben, másrészt Debussy zenéjének megismerését 1906-ban. A francia zene és művészet befogadásáról tanúskodik a Debussy I. vonósnégyesének alapmotívumára épülő Méditation sur un motif de Claude Debussy (1907), az op. 3 számos rövid, experimentális jellegű tétele, de az op. 11 Verlaine egyik versét mottóként idéző 3. darabja (Esik a városban) is, vagy éppen az I. világháború áldozatainak emléket állító Sírfelirat. A modernitás francia változatának jelenlétét bizonyítja e művek merész, sokszor disszonáns harmóniahasználata és a hagyományos formai gondolkodástól való eltávolodás. Míg a Kilenc zongoradarabban a népzene csak áttételesen, allúzió formájában jelenik meg, a Hét zongoradarabban már népdalfeldolgozásként is (2. Székely keserves, 6. Székely nóta). A népi tánczene áll Kodály utolsó nagyszabású zongoraműve, a Marosszéki táncok (1927) középpontjában is. A később elsősorban zenekari műként ismert, bécsi klasszikus rondóformában írt szvit nemcsak rendkívüli zongoratechnikai kihívást jelent az előadónak, de a zeneszerző második, a modernitástól elforduló, a népzenei és zenetörténeti hagyományt újragondoló alkotói korszakának jellegzetes alkotása is egyben.

Dalos Anna zenetörténész

Műsor:

Meditáció Debussy egy motívuma fölött

Valsette

Kilenc zongoradarab
1. Lento
2. Andante poco rubato
3. Lento - Andante
4. Allegretto scherzoso
5. (quos ego...) Furioso
6. Moderato triste
7. Allegro giocoso
8. Allegretto grazioso
9. Allegro commodo, burlesco

Hét zongoradarab
1. Lento
2. Székely keserves (Rubato, parlando)
3. "-il pleut dans mon cœur comme il pleut sur la ville-" (Allegretto malinconico)
4. Sírfelirat (Rubato)
5. Tranquillo
6. Székely nóta (Poco rubato)
7. Rubato

Marosszéki táncok