Háry János

Dátum:  május 16.
Időpont: 16:30
Helyszín:  Cultus Ružinov
Ružinovská 28

Kodály első dalművét nagymértékben meghatározta a nosztalgikus korszellem. A mű irodalmi előzményéül Garay János reformkori költő Az obsitos című elbeszélő költeménye szolgált. Garay Háry János alakjának megteremtésével halhatatlan népi hőst adott a magyar irodalomnak. Háry János alakja a lehetetlent nem ismerő parasztember figuráját testesíti meg.

Kodály az irodalmi mintának megfelelően a kora XIX. század szellemében értelmezte át a népszínművet, amelyben fellelhető a nép fiainak lélekrajza, s az a romantikus elképzelés is, hogy a vágyak valóságnál igazabb megszólaltatása legitim.

null

A Háry János kompozíció minden dallama népi eredetű, kivéve a verbunkos stílusú intermezzót. A mű harmóniavilága gazdag a humoros, tréfás ötletekben, a meglepő fordulatok és hangszínek alkalmazásában. Az udvari bevonulást festő zene nagyon ötletesen nem azt mutatja be, milyen volt a korabeli bécsi udvar, hanem azt, milyennek látta azt egy magyar paraszt.

Kodály legerősebb oldala azonban nem a groteszk zenekari ábrázolás, hanem a vokális részek lírai hangvétele. A zenei anyag ötletes válogatása a kóruskompozíciók minden típusát felsoroltatja. A hol egyszerűen, hol gazdagon hangszerelt népdalok igen jó zenei jellemzést adnak a szereplőkről. Az udvari személyek általában nem énekelnek kifejezetten magyar stílusú dalokat, míg a magyar szereplőktől távol áll minden idegen melódia. Mária-Lujza menüett lejtésű dalt énekel, míg Örzse egy régi magyar népdalt szólaltat meg. A mese, a fantázia világát az előjáték és az epilógus valóságzenéje foglalja keretbe.

A zene különlegessége, hogy alapvetően szimfonikus jellegű, a tisztán zenei fogantatású formavilághoz áll közel. Ez a fajta megoldás színpadi művek esetében nagyon ritka. Jelen előadásban a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar közreműködésével kerül előadásra Kodály nagyszerű és közkedvelt műve, amely magával ragadja a ma emberét is, nemzeti büszkeséget generál, újra felfedezteti a magyar népdalok szépségét, a mesék, ősi legendák és saját történelmünk megismerésének fontosságát.

A Teátrum Színházi PT célja bemutatni Kodály Zoltán gyönyörű zenéjét a szlovákiai közönségnek is.