Babarczy Eszter: A mérgezett nő.

Babarczy Eszter novellái a nővé válás folyamatát, a nők szereplehetőségeit és szerepkényszereit járják körül. A magány, a kiszolgáltatottság és sérülékenység hétköznapi vagy éppen szélsőségesen fájdalmas epizódjaiban megannyi küzdelem zajlik a méltóságért, a szeretetért, önmagunk elfogadásáért és elfogadtatásáért. Egyfajta felnövekedéstörténet rajzolódik ki a kötetben, amelynek hősei, mintegy megalkotván az „ismeretlen nő” alakját, különféle élethelyzetekben kénytelenek szembesülni szűkebb és tágabb környezetük elvárásaival. Az írások olykor szenvedélyes, máskor rezignált őszinteséggel, érzékletes és érzéki nyelven szólnak a különböző életkorokban átélt lelki és testi szenvedésekről, a „korbácsoló szavakról”, a családhoz, szülőkhöz, gyermekekhez, férfiakhoz fűződő kapcsolatok változó dinamikájáról.

Kritikák:

Gyilkos fajta (Deczki Sarolta, Tiszatáj)
Nincsenek is jó szavaink (Melhardt Gergő, Litera)
Toxikus identitásalakulás (Nagy Hilda, Műút)

Babarczy Eszter 1966-ban született Budapesten. Író, műfordító, szerkesztő, egyetemi oktató. A mérgezett nő az első novelláskötete.