A lírai hang túloldalai

Dátum:  március 25. - március 26.
Helyszín:  Humboldt Egyetem, Magyar Irodalom és Kultúra Tanszék
online

A lírai hang túloldalai
József Attila-olvasatok

A konferencia a berlini Humboldt Egyetem Magyar Irodalom és Kultúra Tanszékének szervezésében valósul meg, melyet a Petőfi Irodalmi Múzeum YouTube-csatornáján online közvetít.

 

Program
2021. március 25. (csütörtök)

9.45-10.00 Megnyitó
10.00-10.30 Horváth Kornélia: József Attila korai verseiről
10.30-11.00 Ágoston Enikő: „virág volt ez a vers, almavirág” – A Medáliák önreflexiója
11.00-11.30 Török Mátyás: A referenciális olvasat esélyei József Attila medália-típusú verseiben
11.30-12.00 Vita
12.00-13.00 Ebédszünet
13.00-13.30 Kulcsár-Szabó Zoltán: Megszólítás, önmegszólítás
13.30-14.00 Smid Róbert: A megszólalás immerzióélménye kint és bent között
14.00-14.30 Pataky Adrienn: Fluiditás József Attila lírájában
14.30-15.00 Vita
15.00-15.30 kávészünet
15.30-16.00 Simon Gábor: Az „ezüstös fejszesuhanás”-tól a „tűzfalak magányá”-ig – táj, kiterjesztett megismerés és elégikus léttapasztalat József Attila költészetében
16.00-16.30 Horváth Péter – Tátrai Szilárd: A személy, az idő és a modalitás jelölésének igei mintázatai József Attila verseiben
16.30-16.50 Vita

Program
2021. március 26. (péntek)

10.00-10.30 Osztroluczky Sarolta: Ihlet és hatás. A Műterem és a Bánat (1930)
10.30-11.00 Mezei Gábor: A test kitettségének biopoétikai következményei József Attila Ódájában
11.00-11.30 Lénárt Tamás: Hallgatás és filmszerűség. Megjegyzések az Eszmélet XII. szakaszához
11.30-12.00 Vita
12.00-13.00 Ebédszünet
13.00-13.30 Halász Hajnalka: A bocsánat esélyei. Bűn és tartozás József Attila kései verseiben
13.30-14.00 Lőrincz Csongor: Biosz, hang, ellenjegyzés (Jön a vihar…)
14.00-14.20 Vita
14.20-14.50 kávészünet
14.50-15.20 Szabó Csaba: József Attila: Emberiség
15.20-15.50 Szabó Marcell: Preparált líra: „Költőnk és Kora”
15.50-16.10 Vita