Tieteiden yön luento UKTK:ssa 16.1.

Päivämäärä: 15 tammikuuta
Aika: 22:00
Paikka:  Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskus
Kaisaniemenkatu 10, Helsinki

Tieteiden yön luento UKTK:ssa 16.1.

Tieteiden yön luento: Flow-kokemuksen paradoksaalisista piirteistä Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuksessa 16.1.

Osana Tieteiden yötä kuullaan dosentti Otto Lapin (Helsingin yliopisto) luento unkarilaisperäisestä psykologista Mihály Csíkszentmihályista to 16.1. klo 18 Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuksessa (Kaisaniemenkatu 10, Helsinki). Csíkszentmihályi tunnetaan parhaiten tutkimuksestaan flow’n eli virtauskokemuksen parissa. Esitelmässä keskitytään flow’n käsitteeseen kognitiotieteen näkökulmasta. Ennen sitä nähdään englanninkielinen, englanniksi tekstitetty video Mihály Csíkszentmihályi on Flow.

Virtauskokemus eli "flow" on unkarilaisen Mihály Csíkszentmihályin vuonna 1970 kehittämä käsite, joka kuvaa syvää uppoutumista tehtävään. Flow-kokemusta esiintyy taiteilijoilla, urheilijoilla, tieteentekijöillä, mutta myös arkielämässä esiintyy "mini-flow"-episodeja. Virtauskokemus syntyy tilanteissa, joissa tehtävän asettamat haasteet ja toimijan kyvyt ovat tasapainossa. Sitä luonnehtivat täydellinen keskittyminen tehtävään, toiminnan ja tietoisen kokemuksen yhteensulautuminen, reflekiivisen itsetietoisuuden häviäminen, kontrollin ja itsevarmuuden tunne sekä ajantajun muuttuminen. Flow-kokemukset ovat autotelisiä (flow-kokemusta aikaansaavia tehtäviä tehdään "niiden itsensä vuoksi", ei ulkoisten motivaatioiden takia), vaikka ne eivät välttämättä tuota mielihyvää. Jotkin näistä piirteistä ovat tietoisuuden, tarkkaavaisuuden ja motivaation näkökulmasta paradoksaalisia. Tässä esitelmässä esitellään historiallinen ja teoreettinen johdanto näihin paradokseihin.