Yhteyksiä

Mikko Cajanus, Sándor Csúcs (toim.)
Helsingin yliopisto ja Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsinki, 195 s.
Castrenianumin toimitteita 47, Folia Hungaria 7
ISBN 951-9403-75-2
1994