PoszTerra

Výstava plakátů V4

Datum: 7. říjen - 29. říjen
Čas: 15:00
Místo:  sklepní galerie Institutu Liszta
Rytířská 27, 110 00 Praha 1

U příležitosti 30. výročí založení Visegrádské skupiny připravila Maďarská akademie umění (MMA) mezinárodní výstavu plakátů PoszTerra.

Výstava poskytuje prostřednictvím děl trojic známých maďarských (István Horkay, Dóra Keresztes, István Orosz), českých (Karel Míšek, Pavel Noga, Jan Rajlich Jr.), polských (Lech Majewski, Władysław Pluta, Agnieszka Ziemiszewska) a slovenských (Andrej Haščák, Dušan Junek, Vladislav Rostoka) autorů vhled do historie kulturních plakátů
prezentujících národní specifika. Na výstavě budou také zastoupeny práce mladých tvůrců z řad jejich
žáků.

Kurátor výstavy: Krzysztof Ducki
Výstavu zahájí vedoucí atelieru Grafický design na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Pavel Noga.

Výstava lze po předchozím objednání navštívit do 29. října.