Импресум

Заместник-държавен секретариат, отговарящ за културната дипломация към Министерството на външните работи и външноикономическите работи

Адрес: 1027 Budapest, Bem rkp. 47.
Tel.: (+36-1) 458-1000
E-mail: sajto.kultura@mfa.gov.hu

Всички права запазени.

https://culture.hu/hu/budapest/impresszum