Венета Янкова: Преводачи на култури | Представяне на книга

Дата: 16 Март
Час: 15:00
Място:  УКИ Zoom
онлайн

Представя: доц. Джени Маджаров

Това изследване е опит за представяне на фрагменти от многоликите образи на България, българските земи и на хората, живеещи по тях, според начина, по който през първата половина на двадесетото столетие са ги видели, почувствали и разбрали унгарци. В нея са включени автори и текстове, които показват нестихващ интерес към пъстър в етнокултурно отношение регион, какъвто е днешна Североизточна България (Шумен, Варна, Лудогорие, Добруджа). Съхраненото от тях помага също така да се разкрият и важни характерни моменти от стъпките по взаимното опознаване между унгарци и българи.

Това изследване би трябвало да се мисли в интердисциплинарна перспектива. То няма амбицията за пълнота и всеобхватност и равнопоставя академични, научнопопулярни и лични свидетелства. В процесите на културен превод се включват хора с различна специализация и научна компетенция: етнографска, природонаучна, религиозна, филологическа и пр.

Чрез представяне на външния, унгарския поглед основният наратив на монографията търси да открои културната специфика на района на Североизточна България (Добруджа, Лудогорие), протичащите тук процеси (исторически, културни, етнически, миграционни, демографски), зараждащите се тенденции, съотнасянето между „център – периферия“. (из предговора на книгата)

Венета Янкова е доцент по фолклористика в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и доктор на науките за културата (ИЕФЕМ – БАН). Лектор по български език и култура в Дебреценския университет (2008 – 2012) и в Университета „Лоранд Йотвьош“ (ELTE) в Будапеща (2018 и в момента). Изследвана проблематика: историческа памет, български общности зад граница, българо-унгарски културни и научни взаимодействия, туркологични проучвания. Автор е на над 150 научни статии и студии и на монографии. Членува в: Съюз на учените в България, International Association for Southeast European Anthropology (InASEA), Унгарско етнографско дружество (Будапеща), Европейски институт за фолклор (Будапеща), Дружество „Български културен форум“ (Будапеща).

Срещата ще се проведе в ZOOM.

Meeting ID: 966 3447 3158, Passcode: 014871