Светещи сфери | Изложба на Мартон Ромвари

Дата: 24 Март - 6 Май
Място:  Унгарски културен институт
ул. Аксаков 16

Мартон Ромвари се дипломира през 2001 г. по специалност изобразително изкуство в Унгарската художествена академия като художник трето поколение. Представял е на множество самостоятелни и групови изложби, международни панаири и аукциони своите превърнали се в своеобразен език на формите светоусещания, творби, изработени както с традиционна художествена техника, така и с други възможности на изобразителното изкуство.

В композициите му естествените форми на микро- и макросвета присъстват като опростена есенция и сливащите се или разделящи се елементи се напластяват в пространствени, в намиращи се в непрекъснато взаимодействие повърхнини. И в най-новите му творби се наблюдава нов етап на същата игра – показва, намеква или скрива – в империята на реални и фиктивни пространства. Конкретните форми се смесват с открити въпроси, оставяйки място на интуицията, в която разкриването на измеренията е предоставено на зрителите.

Ето какво още споделя художникът за живота и изкуството: „С любопитство наблюдавам промяната, докато се скитам във владенията на биоморфната фантазия. Няма цел, невъзможно е да достигнеш целта, тъй като светът по природа е стремеж към висша ентропия. Непрекъснато сме на път; изтръгвайки един момент от този път, можем само да направим снимка на отделен момент от голямата система на равновесието.”

Мартон Ромвари има 26 самостоятелни изложби от 2001 до 2020 г. в Будапеща, Печ и Женева. С участия в общи изложби в Унгария, Финландия, Италия, САЩ, Австрия и Великобритания.

Очаквайте по-нататък презентация лично от Мартон Ромвари!

null