Преводачески конкурс 2022 | Обявяване на резултатите

Дата: 9 Юни
Час: 15:00
Място:  Институт Лист София
София 1000, ул. "Аксаков" 16

Съюзът на преводачите в България (СПБ), Унгарският културен институт и специалност "Унгарска филология" към СУ "Св. Кл. Охридски" обявиха конкурс за превод на съвременна унгарска поезия и проза. Конкурсът се осъществи с финансовата подкрепа на Програма "Гост-преподаватели за унгарската култура" при Министерството на външните работи и външноикономическите връзки на Унгария, със съдействието на унгарския лектор в София, и с партньорството на "Литературен вестник", Фондация „Унгарска преводаческа къща“ Балатонфюред и Къща за литература и превод.

Тази година участниците превеждаха разказ на Кристиан Гречо и/или стихотворение на Янош Афра.