Нова визия - нова фасада! Студенти от Департамент „Графичен дизайн“ към НБУ

Дата: 18 Март - 23 Март
Място:  Унгарски културен институт
ул. Аксаков 16

Презентация на проектите на студенти от Департамент „Графичен дизайн“ към Нов български университет и връчване на отличия

Изготвяне на нова визия на фасадата на Унгарския културен институт

От 1 септември 2020 г. Унгарският културен институт има ново лого. Новата емблема възпроизвежда формата на фрактурния шрифт, игриво сливайки буквите "h" и "u", с което напомня за използваното в международен план съкращение на страната – hu. Ние смятаме, че новото лого не само ни представя елегантно и официално съчетание на буквите H+U и M (magyar - унгарски, унгарец), но и закачливо отправя младежкия и енергичен поздрав "Hi".

С проекта за изготвяне на нова визия на фасадата на Института се надяваме да се осъвремени нейният дизайн, да се модернизира комуникацията, за да се достигне и до нови целеви групи. Надяваме се също визията да комуникира мястото като център за културни събития, свързани с Унгария.

null

Със съдействието на ЧПГ „Образователни технологии“ и Департамент „Графичен дизайн“ към НБУ.