MOME Snapshot

Представяне на Университета по изкуствата „Мохоли-Над“ (МОМЕ) в Будапеща пред НХА София

Дата: 6 Март - 13 Април
Място:  София - НХА, Галерия "Академия
ул. Шипка 1

С участието на преподавателя от Университета по изкуствата „Мохоли-Над“ Ищван Над (Катедра "Графичен дизайн")

Подбор: МОМЕ, Мениджър на проекта: Дьорди Фалваи

Университетът по изкуствата "Мохоли-Над", Будапеща (MOME) е с над 140-годишна традиция, базирана на духовното наследство на Ласло Мохоли-Над. Новият кампус на МОМЕ - значим инвестиционен проект на Унгария в областта на индустрията - съчетава обучение, изследвания и иновации, дава възможност да заработи специална екосистема и осигурява достойно място за сътрудничество между науката и изкуството, както и за развитието на бъдещите творчески поколения.

Във фокуса на мисията на университета са преподаването, изследването и развитието на високо равнище на изкуствата, дизайна и креативността. МОМЕ обучава целеустремени хора, способни в ХХI век да изпълняват ролята на обновители и модернизатори на различни житейски ситуации, обществени системи чрез разумното прилагане на стратегии на дизайна, технологията и модерното изкуство.

Изложбата е моментна снимка на МОМЕ, представяща подбор основно от есенния семестър на академичната 2021/2022 година от работите на студентите по специалностите „Графика“, „Фотография“, „Индустриален и продуктов дизайн“, „Текстилен и моден дизайн“ и „Керамика, метал, бижута“.

null

В изложбата ще видите творби на: Агощон Хайду, Арон Вашархеи, Балаж Турош, Берцел Хедеши, Ищван Фазекаш (графичен дизайн), Ката Гейбл (фотография), Маргарета Пап, Петра Пилбак, Петра Заяц, Шома Гонда, Саболч Фюльоп (графичен дизайн), Жофи Шивак (фотография), Жофи Ваци (графичен дизайн), Александра Чефаи, Анна Черба (продуктов дизайн), Ченге Дирици (бижута), Ченге Дивики-Над (текстил), Доротя Калочаи (керамика), Фани Чизмадиа (дизайн обекти), Лала Тот (текстил), Лусия Киш (текстил), Мате Трефлер, Матяш Загиба (дизайн обекти), Мелинда Доктор (керамика), Силвия Ремиаш (бижута), Ванда Клейн (текстил), Вики Рафт (текстил), Жужа Шинкович (керамика)

Изложбата може да бъде разгледана в Галерия "Академия" - НХА от 7 до 21 март и след това в Галерията на Институт Лист до 14 април.

nullnullnullnull