НатурАрт

Избрано от най-добрите унгарски природни фотографии за последните 30 години

Дата: 14 Май - 18 Юни
Час: 14:00
Място:  Национален природонаучен музей / Унгарски културен институт
бул. Цар Освободител 1 / ул. Аксаков 16
Фото: Чаба Дароци - "Война и мир"

Фото: Чаба Дароци - "Война и мир"

Във всяка страна има отделен клон от науката, област от музиката или вид спорт, в който дадената страна се откроява сред останалите. Унгария има щастието да притежава безброй такива области, в които по обхват или по численост се представя много по-добре от средното. Една такава област е природната фотография. Унгарски природни фотографи от години печелят големите световни конкурси и постиженията им навсякъде се радват на голямо признание. Природната фотография не е лек жанр, не е достатъчно задълбоченото познаване на природата и фотографската техника, нужни са подходяща светлина и подходящи метеорологични условия за изготвянето на природна фотография с изключително високо качество.

Конкурсът „Природен фотограф на годината” се провежда в Унгария ежегодно от 30 години и в наши дни се е превърнал в най-голямото събитие за природна фотография в страната. Съюзът на унгарските природни фотографи първи в света въвежда онлайн журирането, благодарение на което всеки участник може да види кой член на журито колко точки присъжда на фотографията му и да чуе коментарите към творбата си.

Настоящата изложба е изготвена след подбор от близо 100 000 фотографии и се осъществява с помощта на Министерството на външните работи и външноикономическите връзки на Унгария. Представени са творби на световноизвестни унгарски природни фотографи като Бенце Мате, Чаба Дароци, Оршоя Харберг, Милан Радишич и други. Повечето от фотографиите са направени в Унгария или в Карпатския басейн. За първи път в България може да бъдат видени творбите, спечелили наградата „Природна фотография на годината“, което дава и добър общ поглед на развитието на унгарската природна фотография като цяло.

Официално откриване:

14 май, петък, 17 ч., Национален природонаучен музей

С участието на:

Н.Пр. Текла Харангозо, извънреден и пълномощен посланик на Унгария в България

акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН

проф. д-р Павел Стоев, директор на Националния природонаучен музей - БАН

Сандра Мишкеди, директор на Унгарския културен институт

Юрий Трейман, председател на Националното сдружение Фотографска академия "Янка Кюркчиева"

Биляна Генова, директор на Дирекция "Култура" и координатор на СП "Култура", Столична община

Изложбата ще бъде представена в две части – основна експозиция в Националния природонаучен музей при БАН и камерна изложба в Унгарския културен институт.