"Устойчиви практики в дизайна и модата" | БУРГАС - Дискусия

Дата: 7 Юни
Място:  Бургас - Регионална библиотека
ул. Оборище 49-51

10 дизайнери, 5 града, 1 цел – проект на Институт Лист София и Студио Комплект в сътрудничество с EUNIC Cluster

Бургас - Регионална библиотека, ул. Оборище 49-51

7 юни, вторник, 18.00 ч. - Откриване на изложбата "Устойчива мода и дизайн на страните от Вишеградската четворка" и дискусия "Устойчиви практики в дизайна и модата"

Проектът представя добри подходи в областта на устойчивия дизайн чрез панелна дискусия (с участието на иновативни практици от Европа) и пътуваща изложба (представяща изявени имена и компании от страните от Вишеград). Това е благоприятен повод за сътрудничество между български дизайнери и техни чуждестранни колеги, както и за повишаване на осведомеността в обществото относно силата на дизайна да води екологична и благотворна трансформация, въвличайки институции, индустрия и потребители.

Програмата включва панел с кратки презентации от двама дизайнери от Европа по теми като нови методи на производство, локални ресурси, екология и боклук в контекста на устойчивостта в дизайна и представяне на изложбата “Устойчив дизайн и мода в страните на Вишеградската група”. Амбицията е да се направи връзка с местни дизайнери и колективи, да се предадат знания и да се отворят възмжности за последващи колаборации.

nullnullnull

ДИСКУСИЯ С УЧАСТИЕТО НА РЕКА СЕНТЕШИ (мениджър проекти, Агенция "Унгарска мода и дизайн") от УНГАРИЯ, МОНИКА ПАВЛОВСКА (директор Пиар и комуникации, ОРСКА) от ПОЛША и арх. МАРИАНА СЪРБОВА (Motto Think Forward) от БЪЛГАРИЯ.

Тема на панелната дискусия: Замърсяване на морето / Туристи

Подтеми: море, солени полета, възобновяема енергия, тежка промишленост, корабоплаване, логистика

Проектът представя добри подходи в областта на устойчивия дизайн чрез панелна дискусия (с участието на иновативни практици от Европа) и пътуваща изложба (представяща изявени имена и компании от страните от Вишеград). Това е благоприятен повод за сътрудничество между български дизайнери и техни чуждестранни колеги, както и за повишаване на осведомеността в обществото относно силата на дизайна да води екологична и благотворна трансформация, въвличайки институции, индустрия и потребители.

Програмата включва панел с кратки презентации от двама дизайнери от Европа по теми като нови методи на производство, локални ресурси, екология и боклук в контекста на устойчивостта в дизайна и представяне на изложбата “Устойчив дизайн и мода в страните на Вишеградската група”. Амбицията е да се направи връзка с местни дизайнери и колективи, да се предадат знания и да се отворят възмжности за последващи колаборации.

Река Сентеши - мениджър проекти в Унгарската асоциация за мода и дизайн. Река Сентеши има богат опит в сферата на модата и изграждането на успешни комуникационни стратегии за различни марки. Вече е ясно, че устойчивостта минава като хоризонтална политика през всичко, което касае дизайна и модата. Въпросът е как това се случва на институционално ниво и как подобни политики се отразяват върху развитието на младите и независими студия. Унгарската агенция за мода и дизайн (УАМД) е създадена през 2018 г. като дъщерно дружество на Унгарската агенция по туризъм с цел предоставяне на структурирана и ефективна професионална помощ на всички в бранша. С отвореност, чувствителност към модата и изкуството и професионална подкрепа УАМД влияе положително на развитието на областта на иновациите, изследванията и развойната дейност в контекста на устойчивостта в индустрията. Агенцията си партнира с унгарски и международни професионални организации, образователни институции, представители на публичния и частния сектор, за да гради в съзвучие с устойчивите ценности дългосрочни и с широк благотворен отзвук сътрудничества.

Моника Павловска е комуникационен мениджър на полската марка-пионер на повторната употреба (ъпсайклинг) в бижутерийното производство ORSKA. Основана от Анна Орска преди повече от 11 години в Познан, аксесоарите се отличават с детайлна ръчна изработка и разностранно посвещение на каузата за грижа към околната среда и културата на малки общности. В колекциите може да срещнете части от обеден сервиз, мебелен обков, механизми от предвоенни часовници, оловни войници, стари монети, елементи от компютърна и телефонна електроника, автомобилни компоненти. Винаги появяващи се в лимитирани колекции, това са уникални и не масови обекти със силно послание за по-малко необмислена консумация. Анна Орска е първа в Полша, която създава линия веган дамски чанти, произведени от растения и обелки от плодове, както и ползва в своите колекции синтетичен камък, създаден специално за нея от отпадъчна пластмаса и стърготини от месинг, страничен продукт от други бижутерски процеси. ORSKA подкрепя важни инициативи и организации с устойчива и социална отговорност за осиновяването на пчели, бездомни кучета, отговорно поведение в планината, чистотата на Балтийско море и други.

С подкрепата на EUNIC, Унгарското председателство на Вишеградската група през 2021/2022 г. и Банка ДСК

Събитието в Бургас се осъществява с подкрепата на Регионална библиотека Бургас

null