Carbon (In)Action | На разбираем език за климатичните изменения

Дата: 14 Април
Място:  Клуб Терминал 1
София, ул. Ангел Кънчев 1 и онлайн

Събитието ще се проведе на английски език! Билети: https://ratio.bg/monthly/climate-inaction/

Предвид нарастващия интерес в България към измененията и защитата на климата Посолството на Унгария в България и Институт Лист София инициират дискусия по въпросите на климатичните изменения с участието на български и унгарски организации, като с това се присъединяват и към темата на Planet 2021 – Експо и Световна среща по устойчивостта.

Климатичните промени вече разрушават нашите общества и екосистеми. Никога преди не сме имали толкова много научно доказани данни и решения за проблема. Защо тогава не действаме, а наблюдаваме отстрани ситуацията като на забавен каданс (който постепенно се ускорява все повече)?

На 14 април Ratio ще говори с Имола Аманда Сабо и Петер Виг за един много реален проблем, а именно как страните от бившия Източен блок не са склонни да действат срещу климатичните промени – и какво може да направи науката за ускоряване на действието. Ще бъдат засегнати въпроси и като: Кои страни са по-уязвими към промените на климата? Как преходът към нисковъглеродна икономика ще помогне да се справим с проблема и ще подобри икономиките и здравето ни? Каква е ролята на науката за мотивиране на тези крайно необходими действия още сега?

Целта на унгарската организация „Машфелфок“ (Градус и половина) е, заставайки на общодостъпна, достоверна и научна основа и мислейки критично и систематично, да представи причините за настоящите изменения на климата и да покаже според днешното състояние на науката кои са точките на намеса, където индивидът и общността могат да предприемат активни действия срещу глобалната климатична криза. Партньорска организация в събитието е Климатека (България), която организира и провежда дейността си в България на подобен принцип.

Лекцията ще се организира от Дружеството за популяризиране на науката „Ratio – наука на човешки език“, което се радва на голямо признание.

Партньори: Градус и половина/Másfélfok (Унгария), Климатека (България), Ratio (България), Дирекция „Научна дипломация” към Министерство на външните работи и външноикономическите връзки (Унгария)

null