Събития

30
Март
4
Май

се_га: студии мохоли-над - във Варна

Място и час

31.03-05.05.2022

Варна - Дом на архитекта

2
Май
12
Май

се_га: студии мохоли-над - в Габрово

Място и час

03-13.05.2022

Габрово - Художествена галерия "Христо Цокев"