Контакти

Унгарският културен институт функционира в София от 1948 г. и е един от най-старите чуждестранни културни институти в България.