Унгарски студенти и преподаватели участваха в археологическите разкопки в Шабла

През август и септември т.г. преподаватели и студенти от Катедра „Древна археология“ към Факултета по филологически науки на Будапещенския университет „Лоранд Йотвьош“ (ELTE) прекараха две седмици в Североизточна България на археологическите разкопки, проведени в сянката на Фар Шабла. Древната Кария е била територия, населявана от траките, която благодарение на крайбрежното си разположение е поддържала търговски връзки не само с Черноморския, но и с Егейския регион. От тази година ELTE се включи в провежданите от 2016 г. и ръководени от Историческия музей в Добрич археологически разкопки, като това беше предшествано от едноседмично сътрудничество от миналата година.

nullnull

"При разкопките продължихме разкриването на известната по-отдавна ранновизантийска (V-VI в.) и късноримска (IV в.) крепост. На отделни места успяхме да достигнем подовото отопление на римско жилище от II-III в., както и до нивото на елинистично светилище под това жилище. Наред с множеството вълнуващи местни и вносни находки (керамика, амфори, питоси, монети, основи на стълбове и др.) най-важното откритие е масивна стена, която не се вписва в познатите досега конструкции, и точното датиране и функцията на която засега са непознати. Така че много интересни и вълнуващи археологически открития остават за следващата година, когато ELTE ще продължи плодотворното си сътрудничество с българските археолози."

https://bntnews.bg/news/

nullnull