PETOFI200 MURAL ART: Отворена покана за създаване на стенопис

Oтворена покана за създаване на стенопис в град Хасково по случай 200-годишнината от рождението на унгарския поет и революционер Шандор Петьофи.

Краен срок за кандидатстване: 20.02.2023

Формуляр за кандидатстване: https://forms.gle/ZA7tjyzcH2KdcwT37

Снимки и видео към стената: https://shortly.bg/sqDlE

"Институт Лист - Унгарски културен институт София" и екипът на “София Графити Тур” отправят покана към професионални и млади художници (или художествени колективи) от България, работещи в сфератата на визуалното изкуство, стрийт арт и графити, които да създадат стенопис върху външна стена с площ 97 кв.м., на Основно училище "Шандор Петьофи" в град Хасково.

null

ТЕМА И СТЕНОПИС

Търсят се най-добрите творчески проекти за съвременен стенопис, разглеждащ темата за любовта и свободата - артистична интерпретация на стихотворението на Петьофи “Любов и свобода”. Кандидатите имат пълна свобода на изразяване, използвайки техники, цветове и концепции по свой избор.

ЛЮБОВ И СВОБОДА, Шандор Петьофи (превод: Невена Стефанова)

“Две неща ми трябват на земята -

те са любовта и свободата.

Жертвал бих живота безвъзвратно

за любов,

любовта да дам за свободата

съм готов.”

Допълнителна информация за стихотворението и Петьофи: В революционната треска в средата на ХIХ век, Шандор Петьофи формулира мотото на собствената си поезия в най-популярното си стихотворение „Любов и свобода“ (1847). По това време Унгария е част от Австро-унгарската империя и Петьофи и съратниците му се стремят чрез революцията да постигнат свобода и независимост за Унгария. В четирите стиха на творбата той поставя въпроса кое е най-важното в живота: свободата или любовта. Свободата е най-важната, но въпросът е възможно ли е някой именно в любовта да изживее най-голямата свобода. В епохата на романтизма, когато живее и Петьофи, любовта е най-важна за поетите – това стихотворение е толкова значимо и поради факта, че в него Петьофи обръща вниманието ни към нещо по-важно дори от любовта - към свободата.

ИЗБРАНИЯТ АРТИСТ РАЗПОЛАГА С

Художникът (или колективът) победител в конкурса ще бъде поканен да създаде стенопис върху външна стена с площ 97 кв.м. на Основно училище "Шандор Петьофи" в град Хасково.

 • хонорар – 6 000 лв брутно възнаграждение с авторски договор
 • техническа инфраструктура (скеле) за изрисуване на стената
 • художествени материали (екстериорна боя и спрейове)
 • транспорт до Хасково и настаняване за периода на работа
 • отразяване в социалните медии на "Институт Лист - Унгарски културен институт София" и “София Графити Тур”
 • професионално фото и видео заснемане на работния процес и завършената творба
 • участие в групова изложба в "Институт Лист - Унгарски културен институт София" през месец март 2023

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ЗА МЛАД ХУДОЖНИК

Най-доброто художествено предложение за стенопис, създадено от млад художник (до 25 години), ще получи ваучер за художествени материали в размер на 500 лв.

ИЗЛОЖБА

Най-добрите скици от конкурса ще участват в изложба в "Институт Лист - Унгарски културен институт София" през месец март - април 2023.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА

 • Конкурсът е насочен към български художници и художествени колективи, работещи в сфератата на визуалното изкуство, стрийт арт и графити.
 • Всеки участник има право да изпрати едно художествено предложение.

КАНДИДАТСТВАНЕ

 • Попълнете формуляра за кандидатстване до 20 февруари 2023 (до 23:59 часа).
 • Формулярът включва визуализация на стенописа (скица и/или дигитален дизайн), творческа концепция (до 300 думи), портфолио на артиста и контакти.
 • Линк: https://forms.gle/ZA7tjyzcH2KdcwT37
 • Победителите ще бъдат уведомени по имейл.

ЖУРИ

ТакеrOne, унгарски стрийт арт художник (www.instagram.com/takeronegraffiti/)

Стела Каменова и Николай Бизев, “София Графити Тур”

Антоанета Петрова, директор на ОУ “Шандор Петьофи”, Хасково

Сандра Мишкеди, директор на "Институт Лист - Унгарски културен институт”, София

СРОКОВЕ

 • Краен срок за кандидатстване: 20 февруари 2023 (до 23:59 часа)
 • Свързване с одобрените кандидати: в началото на месец март 2023
 • Провеждане на изложба с най-добрите творби от конкурса и награждаване на победителите: 14 март 2023
 • Изрисуване на стенописа: май-юни 2023

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пишете на адрес: info@sofiagraffititour.com

ОРГАНИЗАТОРИ

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на "Институт Лист - Унгарски културен институт, София", Национален фонд “Култура” на Унгария и ОУ “Шандор Петьофи”, Хасково в партньорство със "София Графити Тур" и Община Хасково.

Институт Лист - Унгарски културен институт, София (https://culture.hu/bg/sofia )

София Графити Тур (https://sofiagraffititour.com/ )

ОУ “Шандор Петьофи”, Хасково (https://www.ou-shandor.com/ )