Петьофи 200: литературен конкурс

Конкурсът се обявява от Национална професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“ – Разград и Институт Лист – Унгарски културен институт София по случай 200 години от рождението на поета революционер Шандор Петьофи и 60 години от създаването на НПТГ „Шандор Петьофи“ – гр. Разград.

І. ЦЕЛ НА КОНКУРСА

Да съчетаем традицията с модерното: да накараме младите да пишат, разгръщайки фантазията си не само в класическите литературни форми. Конкурсът дава възможност да откриете общото между българската и унгарската нации и да се запознаете с творчеството на унгарския поет и революционер Шандор Петьофи (но това не е задължително условие за участие!).

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Текстът, който ще напишете, да се състои най-много от 200 думи и по някакъв начин да е свързан със стихотворението на Шандор Петьофи

„Любов и свобода“

Две неща ми трябват на земята -
те са любовта и свободата.
Жертвал бих живота безвъзвратно
за любов,
любовта да дам за свободата
съм готов.

Пеща, 1 януари 1847 г.

Превод: Невена Стефанова

ІІІ. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Право на участие в конкурса имат всички ученици от VІІІ до ХІІ клас от страната.

ІV. КАТЕГОРИИ

  • поезия
  • къс разказ
  • есе
  • публикация (пост) за социална медия (Фейсбук, Инстаграм, Туитър и др.)

Всеки участник може да участва в конкурса с най-много три авторски произведения, независимо в кой от посочените жанрове.

V. НАГРАДИ

Ще се присъдят награди под формата на ваучери за книги (пет на стойност 200 лв.) и поощрителни награди (книги). Журито си запазва правото да намали размера и да увеличи броя на наградите.

Най-добрите творби ще бъдат публикувани в „Литературен вестник“, на сайта и в социалните мрежи на Институт Лист.

VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗЯСНЕНИЯ

Конкурсът е явен и всеки участник представя в електронен вариант най-много три авторски творби във всеки от посочените жанрове.

Всички текстове трябва да са в шрифт Times New Roman, размер на буквите 12 и разред 1,50.

Файловете с произведенията трябва да съдържат задължително следната информация за участника:

  • Трите имена на участника
  • Училище, клас, възраст на участника
  • Имейл, адрес и телефон за връзка с участника
  • Имейл, адрес и телефон за връзка с училището, в което учи участникът

При липса на някоя от посочените точки се затруднява връзката ни с вас, затова ви молим да не пропускате нищо от тази информация.

Желателно, но не задължително, е творбите да не са публикувани до този момент.

Творби, които не отговарят на поставените технически изисквания за шрифт и разредка или са с по-голям обем (над 200 думи), няма да се оценяват от журито.

Ако участникът е изпратил повече на брой от посочените в условието творби, ще се оценяват само три на случаен принцип.

Предлозите, съюзите, частиците и междуметията ще се броят за думи. Заглавието няма да се брои в изискването за текст до 200 думи.

Изпращайки текстовете си за конкурса, участниците преотстъпват на организаторите правата за използване на творбите. Организаторите на конкурса ще могат да ги използват в печатни и онлайн издания (с посочване на техния автор) без допълнително заплащане.

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ: до 9 април 2023 г. (23:59)

Допълнителна информация: на имейл litera@ptgrz.org или на телефон: 02/987 30 45.

Адрес за изпращане на творбите: litera@ptgrz.org като заглавието на имейла трябва да бъде „за конкурса „Петьофи 200“.

Победителите ще бъдат обявени на сайта на НПТГ „Шандор Петьофи“ в края на месец април и ще бъдат уведомени за това и по имейл, като ще могат да получат наградите си или лично, или на посочения от тях адрес на училището, в което учат.

Задължително всеки участник попълва и изпраща сканирана или снимана Декларация за информирано съгласие, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

С явяването за получаване на награда участниците, техните родители и учители се съгласяват да бъдат заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното пространство с нетърговска цел.

null