Международен конкурс за позицията MOME Storytelling Research Fellowship

null

Международен конкурс за позицията MOME Storytelling Research Fellowship

Центърът за иновации към Университета по изкуствата Мохоли-Над (MOME) обявява международен конкурс за позицията Data Storytelling Research Fellowship.

Програмата дава възможност на учени от различни области да работят съвместно с университетски изследователски общности и от гледна точка на дизайна.

Стипендията ще е за 12 до 24 месеца, като през това време стипендиантите ще получат финансова и оперативна подкрепа за извършване на изследванията си.

От стипендиантите ще се очаква да изготвят поне една изследователска студия, която да бъде предназначена за представяне на (международна/и) конференция/и и за публикуване в специализирано списание.

Срок за подаване на документи:

Подавайте кандидатурите си до 23:59 ч. (CET) на 4 септември 2022 г. на следния имейл: opencall2022@mome.hu

За допълнителна информация пишете на адрес: opencall2022@mome.hu