Конкурс за стипендии за учебната 2023/2024 година на Министерството на външните работи и външноикономическите връзки

Конкурс за стипендия "Унгарски език и унгаристика" за учебната 2023-2024 година

Срок на обучението: 10 месеца (септември 2023-юни 2024)

Краен срок за подаване на документи: 14 април 2023 г., 24:00 (UTC+1)

Вземане на решение: 3 май 2023 г., след което в рамките на 3 работни дни Министерството на външните работи и външноикономическите връзки уведомява кандидатите писмено и по имейл за взетото решение. Кандидатите, спечелили стипендията, трябва до 10 май 2023 да отговорят също писмено и по имейл дали приемат стипендията.

Повече информация (на унгарски език): https://balassischolarship.kormany.hu/magyar-nyelvi-es-hungarologiai-kepzes-osztondijpalyazata-a-2023-2024-es-tanevre

Повече информация (на английски език): https://balassischolarship.kormany.hu/hungarian-language-and-hungarian-studies-2023-2024

Конкурс за стипендия "Унгарски език и унгарознание" за учебната 2023/2024 година

Срок на обучението: 10 месеца (септември 2023-юни 2024)

Краен срок за подаване на документи: 19 април 2023 г., 24:00 (UTC+1)

Вземане на решение: 9 май 2023 г., след което в рамките на 3 работни дни Министерството на външните работи и външноикономическите връзки уведомява кандидатите писмено и по имейл за взетото решение. Кандидатите, спечелили стипендията, трябва до 15 май 2023 да отговорят също писмено и по имейл дали приемат стипендията.

Повече информация (на унгарски език): https://balassischolarship.kormany.hu/magyar-nyelvi-es-magyarsagismereti-osztondijpalyazat-2023-2024

Повече информация (на английски език): https://balassischolarship.kormany.hu/hungarian-language-and-cultural-studies-2023-24

Конкурс за стипендия "Превод" за учебната 2023/2024 година

Срок на обучението: 10 месеца (септември 2023-юни 2024)

Краен срок за подаване на документи: 19 април 2023 г., 24:00 (UTC+1)

Вземане на решение: 9 май 2023 г., след което в рамките на 3 работни дни Министерството на външните работи и външноикономическите връзки уведомява кандидатите писмено и по имейл за взетото решение. Кандидатите, спечелили стипендията, трябва до 15 май 2023 да отговорят също писмено и по имейл дали приемат стипендията.

https://spjelentkezes.mdakft.hu/mufordito-2023/

Повече информация: https://balassischolarship.kormany.hu/muforditoi-kepzes-osztondijpalyazata-a-2023-2024-es-tanevre

Можете да кандидатствате за програмите на сайта https://spjelentkezes.mdakft.hu/